TULImust 2022

Call for entries
Oct 03, 2022
Submission deadline
Oct 24, 2022
Shortlist published
Nov 01, 2022
Awards announced
Nov 03, 2022

Submission of entries is closed


Üldpõhimõtted

 1. Konkurssi TULImust korraldab Turundajate Liit MTÜ (edaspidi: TULI).
 2. TULImustal saavad osaleda ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta omavate eraisikute tööd.
 3. Esitatavate tööde esmailmumise vahemik peab olema 1. september 2021 kuni 1. oktoober 2022.
 4. Konkursil osalevad tööd peavad olema Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kooskõlas.
 5. Kõikides kategooriates on lubatud esitada ka enda jaoks tehtud töid: esitaja võib olla nii agentuur, üksikisik kui ka klient/tellija.
 6. TULImustale on oodatud projektid, mis on olnud nähtavad nii avalikes meediakanalites kui ka olnud kasutusel ettevõtte omakanalites (otsepakkumised, koduleht, kliendiüritused jne).
 7. Projekt/töö võib olla planeeritud kas Eestisse ja/või välisturgudele.
 8. Avaldamata töid (nn ghost’e) konkursile esitada ei tohi.
 9. Töid puudutavate täpsustavate küsimuste korral on nii žüriil kui ka konkursi korraldajal õigus esitajalt aru pärida.
 10. Konkursil osaleja peab tagama, et tellija on andnud talle loa tööd esitada ja esitajal on õigus esitada konkursile konkreetset intellektuaalset omandit.
 11. Konkursil osaleja annab loa TULImusta korraldajale kasutada esitatud töid TULImusta ja selle korraldaja tegevuse kommunikatsiooniks näitustel, kodulehel, sotsiaalmeedias, traditsioonilises meedias ja teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik.
 12. Konkursil osaleja on teadlik, et TULImusta korraldajal on õigus kasutada punktis 11 kirjeldatud keskkondades tööde esitamisega kaasnevaid selgitavaid tekste/ töö kirjeldusi sh tööde loojate andmeid.
 13. Žüriil on õigus keelduda rassismi, sallimatust või ebaseaduslikku käitumist õhutavate tööde hindamisest.
 14. Žüriil on õigus enne hindamist kõrvaldada tööd, mis ei vasta osalemistingimustele. Iga konkreetse töö esitajale antakse sellest teada.
 15. Konkursitöö tohib esitada ühte kategooriasse ainult üks osapool. Juhul, kui töö soovivad esitada nii agentuur kui ka tellija, tuleb neil omavahel kokku leppida, kes on töö esitaja. Kui sama töö esitab kaks või enam organisatsiooni, arvestatakse ainult ajaliselt esimesena esitatut.
 16. Konkursitöö võib esitada eesti või inglise keeles.
 17. Konkursil osaleja ja žürii liige kinnitab, et ei riku oma tegevusega TULImusta ja selle korraldaja mainet.
 18. TULImusta korraldaja kinnitab, et ei riku oma tegevusega konkursil osaleja ja žüriiliikme mainet välja arvatud juhul, kui konkursil osaleja või žüriiliige on rikkunud konkursi üldpõhimõtteid, millega võib kaasneda konkursi korraldajale asjakohane sõnavõtt meedias.