TULImust 2022

Call for entries
Oct 03, 2022
Submission deadline
Oct 24, 2022
Shortlist published
Nov 01, 2022
Awards announced
Nov 03, 2022

Submission of entries is closed


Hea turundusvaldkonna arendaja, Turundajate Liidul on suur rõõm alustada Eesti turul uuendusliku konkursiga, mis hindab projektide/tööde tulemusi, efektiivsust ja andmete kasutamist.

TULImusta konkursil saavad osaleda nii ühekordsed projektid, mahukad turunduskampaaniad kui ka pikaajalised programmid, mis sobivad ühte meie neljast kategooriast.

Ootame aktiivset osavõttu kliendi-/brändiesindajatelt ja kõikide valdkondade agentuuridelt, kuna edu võti peitub koostöös. Loodame siiralt, et soovid konkursil osaleda ja enda töid laiema üldsusega jagada.

Tutvu kogu juhendiga: https://tulimust.ee/juhend/

KATEGOORIA: Brändikontakt

Kategoorias hinnatakse seda, kui hästi on sihtrühmani viidud brändi kuvand, sõnum ja emotsioon. Kuidas on õnnestunud võimendada brändi emotsioone, tugevdada sidet brändi ja tarbija vahel, kaasata sihtrühma ja luua positiivne (kasutaja)kogemus.

Hinnatakse: Eesmärk 30%, teostus 35%, tulemuslikkus 25%, loomingulisus 10%

KATEGOORIA: Positiivne muutus

Kategoorias hinnatakse turundustegevusi, mille tegelik mõju (kasu, muutus) avaldub enamasti pikaajaliselt. Need on näiteks sponsorlus- ja heategevuslikud programmid, lojaalsust parandavad tegevused, kestlikku tegevust ja jätkusuutlikkust toetavad projektid. Taoliste tööde puhul on raske saada koheseid tulemusi, samas on võimalik näidata seda, kuidas tegevust plaanitakse ellu viia ja kuidas mõõdetakse eri etappide edukust.

Hinnatakse: Eesmärk 30%, teostus 35%, tulemuslikkus 25%, loomingulisus 10%

KATEGOORIA: Andmekasutus

Kategoorias hinnatakse, kuidas tulenevalt andmeanalüüsist ja/või tarbija insight’idest on saavutatud edukad tulemused vastavalt seatud eesmärkidele. Siia alla sobivad kõik turunduslikud projektid, kus on saavutatud edu või tehtud midagi teisiti tänu andmetest saadud infole.

Hinnatakse: Eesmärk 25%, teostus 30%, tulemuslikkus 35%, loomingulisus 10%

KATEGOORIA: Tulemusturundus

Kategoorias tunnustatakse projekte/lahendusi, mille käigus on saavutatud äri seisukohalt märkimisväärne kasv müüginumbrites, külastajate arvus, turuosas, täiendavas tulus jne. Saavutuse taga on täpne fokusseeritus teguritele, mis toovad tulemuse kas kõige kiiremini või kõige efektiivsemalt. Tulemus/muutus peab olema numbritega tõestatav ja üheselt mõistetav.

Hinnatakse: Eesmärk 25%, teostus 30%, tulemuslikkus 35%, loomingulisus 10%

TULImust avaldus:

  1. Projekti/töö nimi
  2. Töö lühikirjeldus kuni 400 tähemärki
  3. Töö esitaja ja projektiga seotud ettevõtete/inimeste andmed (ettevõte/bränd, koostööpartnerid/agentuurid, projektiga seotud inimesed ja nende ametinimetused)
  4. Projekti/töö esitaja telefoninumber ja e-posti aadress, mida kasutatakse ainult juhul, kui on organisatoorseid küsimusi (näiteks žürii soovib esitada lisaküsimusi, töö valitakse auhinnasaajate hulka jne).
  5. Soovi korral lisa kuni 3 loovlahendust, mis aitavad tööd paremini mõista ja hinnata.
  6. PDF fail (faili suurus maksimaalselt 10 MB), milles on vastatud küsimustele: 6.1 Mis oli töö eesmärk? Lisa palun konkreetsed numbrilised ja mõõdetavad eesmärgid. 6.2 Kirjelda lühidalt töö teostamise etappe 6.3 Millised olid töö tulemused? Kas seatud eesmärgid said täidetud? 6.4 Mis oli töös sellist, mis vääriks loomingulisuse ja uuenduslikkuse osas esiletõstmist?

Iga küsimuse vastus võib olla maksimaalselt 2000 tähemärki.

TÄHTAJAD:

Tööde ametlik vastuvõtt: 3. oktoober (esmaspäev) – 24. oktoober (esmaspäev) kell 23.59.

TULImusta auhindade jagamine toimub 3. novembril (neljapäev) Making Sense konverentsi raames.

Esitatavate tööde esmailmumise vahemik peab olema: 1. september 2021 kuni 1. oktoober 2022

TASUD:

Kõik tööd tuleb nõuetekohaselt esitada ja esitamise eest tasuda Defol.io keskkonnas.

Esitatud tööde eest on võimalik tasuda arve alusel pangaülekandega. Defol.io keskkonnas on võimalik makstud tööde eest genereerida arve. Mitme töö esitamisel on soovitatav genereerida üks arve.

TULImustal osalevad tööd, mille eest on tasu laekunud hiljemalt 31.10.2022.

Mittekvalifitseeruvate tööde eest tasutud osalemistasu ei tagastata.

TÖÖ ESITAMINE TULI LIIKMELE 48 € + km

MITTELIIKMELE MAKSAB TÖÖ ESITAMINE 60 € + km

KONTAKT

Tehnilised küsimused: info@turundajateliit.ee

Info TULImust konkursi kohta: anniken@turundajateliit.ee