EFTA 2022: filmiauhindade konkurss

Call for entries
May 29, 2022
Submission deadline
Jun 13, 2022
Shortlist published
Sep 02, 2022
Awards announced
Sep 16, 2022

Submission of entries is closed


EFTA FILMIAUHINDADE STATUUT 2022

Osalemistingimused

EFTA filmiauhindade konkursile kvalifitseeruvad eesti mängu-, dokumentaal-, anima- ja lühifilmid, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2021. aastal.

Rahvusvahelise koostöö puhul saab filmi käsitleda eesti filmina järgmistel juhtudel: 1. eelarve järgi, kus Eesti-poolne rahastus peab olema vähemalt 51%; 2. tegijate kodakondsuse järgi, kus MEDIA talendipunkti programmi järgi tuleb kokku vähemalt 10 punkti 19-st:

ROLL: PUNKTID Režissöör: 3
Stsenarist: 3
Helilooja: 1
Näitleja 1: 2
Näitleja 2: 2
Näitleja 3: 2
Kunstnik: 1
Operaator: 1
Helirežissöör: 1
Võttepaik: 1
Järeltootmine: 1
KOKKU: 19

Mitmeti mõistetava olukorra puhul langetab otsuse EFI juhatus.

Filmikategooriad

 1. Parim mängufilm – pikkusega alates 70 minutit, mis on esilinastunud kinos ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 ning olnud kinolevis vähemalt üks nädal, 7 päeva järjest.
 2. Parim dokumentaalfilm – pikkusega alates 27 minutit, mis on esilinastunud kinos (teleesilinastust ei arvestata) ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021.
 3. Parim animafilm – lühianimafilm ja täispikk animafilm, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021.
 4. Parim lühifilm – lühimängu- või lühidokumentaalfilm pikkusega kuni 20 minutit, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021.
 5. Parim režissöör – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 6. Parim stsenarist – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 7. Parim operaator – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 8. Parim montaažirežissöör – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 9. Parim helirežissöör – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 10. Parim helilooja – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 11. Parim filmikunstnik – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 12. Parim kostüümikunstnik – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 13. Parim naisnäitleja – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 14. Parim meesnäitleja – valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.
 15. Aasta tegija – tunnustus aasta jooksul silma paistnud filmiprofessionaalile, keda ei ole filmiauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates (nt grimmikunstnik, kostümeerija, rekvisiitor, valgusmeister, fookusevedaja vms). Nominente võivad esitada erialaliidud ja filmivaldkonna professionaalid.

Kandidaatide esitamise kord

 • Kandidaate võivad esitada produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 13. juunini 2022 kell 23:59. Kandidaatide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha erialaliidud.
 • Kandidaadiks ei saa esitada harrastuslikku filmiloomingut; tudengi-, tellimus-, õppe-, promotsiooni- ja reklaamfilme; pornograafilisi, rassismi või vägivalda propageerivaid filme.
 • Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega; et kandidaadiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning et esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.
 • Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu, sh sünopsis kuni 100 sõna, link filmi täispikkuses vaatamiseks, treiler,IMDB link,esmaesitluse koht ja kuupäev, kõrgresolutsiooniga fotod (filmide puhul foto filmist, isikute puhul portreefoto temast), stsenaristi kategoorias soovituslikult ka stsenaarium.
 • Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA-ga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.
 • Esitaja garanteerib esitatava materjali (filmilink koos filmi treileri ja fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 13. juunil 2022 kell 23:59.
 • Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.
 • Esitaja tagab, et kõikide esitatavate kandidaatide kontaktandmed on õiged.

EFTA filmižürii

 • EFTA filmižürii koosneb professionaalidest, kes on pädevad hindama aasta jooksul loodud filme.
 • EFTA filmižürii paneb kokku Eesti Filmi Instituut koostöös filmivaldkonna erialaliitudega, seal hulgas Eesti Kinoliit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Heliloojate Liit, kes esitavad žüriiliikmete kandidaadid, kelle seast loositakse lõplik žürii.
 • Iga erialaliit esitab kandidaadiks neli kuni viis žürii liiget, kes on andnud nõusoleku žürii töös osalemiseks. Nominentide hindamine toimub kahes voorus.
 • Esimeses voorus hindavad nominente neliteist valdkonna eksperti, kes moodustavad kaks žüriid. Mõlemas žüriis on seitse liiget.

Esimene žürii hindab:

 1. parim mängufilm;
 2. parim dokumentaalfilm;
 3. parim animafilm;
 4. parim režissöör;
 5. parim stsenarist;
 6. parim meesnäitleja;
 7. parim naisnäitleja.

Teine žürii hindab:

 1. parim lühifilm;
 2. parim operaator;
 3. parim montaažirežissöör;
 4. parim helirežissöör;
 5. parim helilooja;
 6. parim filmikunstnik;
 7. parim kostüümikunstnik;
 8. aasta tegija.

Esimene ja teine žürii valivad välja kolm nominenti iga auhinnakategooria kohta.

 • Teises voorus hindab väljavalitud nominente superžürii, mis koosneb seitsmest eksperdist:
  • üks esimese žürii esindaja;
  • üks teise žürii esindaja;
  • viis uut liiget erialaliitude poolt esitatud kandidaatidest.
 • Superžürii valib välja iga auhinnakategooria võitja.
 • Juhul kui hindamise jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end vastava auhinnakategooria hindamisest.
 • Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.
 • Žüriiliige lubab tutvuda EFTA esitatud materjaliga. Seda on võimalik teha Defolio online-keskkonnas. Filmid on ligipääsetavad alates hetkest, mil on lõppenud filmiauhindade kandidaatide esitamine.
 • Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt kolm kandidaati.
 • Tööde hindamise aluseks on teema originaalsus, silmapaistev loominguline ja/või tehniline teostus ja vaatajat puudutav terviklikkus.
 • Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et ta ei allu mõjutustele.
 • Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt nädal enne EFTA gala toimumist. Iga auhinnakategooria võitjad avalikustatakse EFTA galal 16. septembril 2022 Alexela Kontserdimajas.
 • Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA filmižüriis. Piirang ei kehti superžürii esimehele, kes on filmiauhindade žürii avalik kõneisik.
 • Žüriiliige lubab, et ei avalda hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.
 • Žürii otsused on konsensuslikud.
 • Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.