Eesti Disainiauhinnad 2022

Call for entries
May 02, 2022
Submission deadline
Aug 10, 2022
Shortlist published
Sep 05, 2022
Awards announced
Sep 23, 2022

Submission of entries is closed
Üldtingimused kõigi kategooriate puhul:


1. Disainiauhindadele võivad oma töid esitada kõik Eesti Vabariigis registreeritud era- ja avaliku sektori organisatsioonid ning Eestis alalist elukohta ja/või elamis- ja tööluba omavad disainerid, s.h. ka disaini tellijad, kes on töötanud mitte Eestist pärit disaineriga või Eesti disainerid, kes on töötanud mitte Eesti organisatsiooniga.

2. Disainiauhindadele võib esitada disainilahendusi (tooted ja teenused, graafilise disaini jt disainivaldkondade teosed jm), mis on lõpuni arendatud ja kasutuses / tootmises, v.a. spetsiaalsed kategooriad, kus projektide / kontseptsioonide / prototüüpide esitamise õigus on eraldi välja toodud.

Disainiauhindadele esitatud tooted ja teenused ei tohi konkursile esitamise ajaks olla turul või kasutuses olnud kauem kui 2 aastat, v.a. kategooriates, kus see on teistmoodi välja toodud (näiteks teenusedisain).

3. Kui disainilahendus on varasemalt olnud Disainiauhindade mingis kategoorias valitud vähemalt nominentide hulka, ei saa seda samas kategoorias uuesti esitada.

4. Iga kategooria töid hindab ning auhinna saaja valib rahvusvaheline žürii. Kui konkursile esitatud töö osas võib eeldada žüriiliikme huvide konflikti, siis žürii liige peab ennast komisjoni tööst taandama

5. Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele tasuta lihtlitsentsi ehk õiguse esitatud tööde (fotod jmt) reprodutseerimiseks eesmärgiga need avalikkusele avaldada sh näitustel, veebilehtedel nt disainikeskus.ee, eestidisainiauhinnad.ee jne, konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne tähtajatult. Konkursil osalemisega kinnitab/vad kandidaat/autorid, et konkursile esitatavad tööd on autori(te) omalooming ja olemas on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.Üldised esitatud tööde hindamiskriteeriumid:


1. Majanduslik, sotsiaalne ja personaalne mõju – kas ja millist väärtust see loob inimestele, ettevõtetele, ühiskonnale?

2. Innovaatilisus – uuenduslik idee, teostus, vorm või protsess, kas see on teistele inspiratsiooniks?

3. Keskkonnasõbralikkus ja ressursisäästlikkus

4. Kontekstuaalne sobivus – kas see on asjakohane, kajastab arusaamist kasutajate vajadustest ja olukordadest, muudab meie käitumist soovitud suunas?

5. Teostuse kvaliteet – tehnoloogia valdamine, tehnilised oskused ja esteetika.