Eesti Disainiauhinnad 2022

Call for entries
May 02, 2022
Submission deadline
Aug 10, 2022
Shortlist published
Sep 05, 2022
Awards announced
Sep 23, 2022

Submission of entries is closed
IN ENGLISH: eestidisainiauhinnad.ee/eda-2022-eng///Eesti Disainiauhinnad 2022 toob avalikkuse ette disainivaldkonna viimase kahe aasta edulood!


2. maist kuni 20. juulini (hilinejatele 10. augustini, BRUNO 1. augustini) saab esitada töid Eesti Disainiauhinnad (EDA) 2022 konkursile, et tunnustada Eesti võimekamaid disainereid ja disainibüroosid, parimaid disainikasutajaid ning erilisemaid disainitegusid.

NB! Tootedisainiauhinnad BRUNO kategooriatesse saab esitada töid 1. augustini.

Eesti Disainiauhinnad konkurssi korraldab Eesti Disainikeskus koos Eesti Disainerite Liidu, ADC*Estonia (Art Directors Club Estonia), Teenusmajanduse Koja ja Eesti Kunstiakadeemiaga. Konkursiga tunnustatakse head disaini kasutamist, tuuakse avalikkuse ette valdkonna trendid ja juhitakse tähelepanu disaini rakendamise erinevatele võimalustele.

2022. aastal juba kuuendat korda toimuva ühise disainikonkursi käigus antakse välja: Tootedisainiauhinnad BRUNO (mida EDL annab välja alates 2006. aastast); Graafiline – ja meediadisain; Teenusdisain; Disainiharidus ning valdkondadeülesed kategooriad: Elumuutev disain, Disainitegu ja Disainimuutja. Noori disainereid tunnustatakse Noor Püss ja SÄSI auhindadega. Lisaks ei puudu ka väärikad Prillitoos ja BRUNO Elutöö auhind.

2022. aasta Disainiauhindadega soovitakse rohkem tähelepanu juhtida ka disaini rakendamisest saadavatele väärtustele. Eesti Disainiauhinnad 2022 võitjad kuulutatakse välja 23. septembril 2022.

Töö esitamise tasu:

Soodushind - ajavahemikul 2.05.22-20.07.22 - 40€ / töö

Hilineja hind - ajavahemikul 20.07.22-10.08.22 - 80€ / töö

BRUNO kategooriate esitamise tähtaeg 1.08.22 - EDL liikmetele tasuta, teistele 35€

*hinnale lisandub käibemaks 20%

Disainimuutja, Aasta Disainitegu, SÄSI ja Noor Püss kategooriates on kandideerimine tasuta!
Eesti Disainiauhinnad 2022 ametlik kodulehekülg: www.eestidisainiauhinnad.eeKategooriad

Eesti Disainiauhinnad 2022 kuus põhikategooriat on:

- Tootedisainiauhind BRUNO;

- Graafiline- ja meediadisain;

- Teenusedisain;

- Disainiharidus;

- Valdkondadeülesed kategooriad (Disainimuutja, Elumuutev disain/Grand Prix, Aasta Disainitegu);

- Eriauhinnad (Noor Püss, SÄSI, Prillitoos ja BRUNO elutööauhind)
Tootedisain

Tootedisaini auhinnad annab välja Eesti Disainerite Liit.


BRUNO

1. Parim elukeskkondlik disain


2. Parim elustiilitoode


3. Parim insenertehnilise toote disain


Tootedisaini kategoorias saab töid esitada läbi EDL kodulehe: www.edl.ee/konkurss
Graafiline- ja meediadisain

Graafilise disaini auhinnad annab välja ADC*Estonia.


Graafilise disaini tööde hindamiskriteeriumid on:

Uudsus ja innovaatilisus: töö peab olema mingil moel uudne – hea copy & paste ei võida

Teostuse kvaliteet: teostus peab toetama ideed ja tehnilist lahendust

Tabavus: töö peab saavutama oma eesmärgi


Konkursil osalemiseks tuleb:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada selle juurde järgmised materjalid:

1. Töö kirjeldus, kus on lühidalt ja arusaadavalt esitatud järgmine info:

a. selgitatud töö sisu (sh. eesmärk, kuidas see saavutati; probleem, mida lahendati; sihtrühm, keda sooviti kõnetada);

b. esitatud nägemus, mil moel ja viisil esitatud töö toetab kategooria eesmärkide saavutamist;

c. selgitatud projekti käiku/protsessi e. kuidas tulemus saavutati, keda ja kuidas kaasati, milliseid metoodikaid kasutati;

d. kirjeldatud, milline muutus selle töö tulemusena aset leidis;

Seletuskiri esitada nii eesti kui inglise keeles pdf-formaadis.

2. Kuni 10 pilti (4266*3200px), kompresseerimata JPEG (RGB). Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile või videole.Graafilise- ja meediadisaini kategooriad on:

1. Jätkusuutlik areng, teadusarendus ja tehnoloogiline progress

Eesmärk: tunnustada töid, mis kasutavad ja edendavad jätkusuutliku arengu, säästva tarbimise ja mõistliku materjalikasutuse ideid ning edendavad teadmiste, teaduse ja tehnoloogia võidukäiku.

Ootame konkursile nii kodulehti, firmagraafikat, pitch-decke, raamatuid, infograafilisi teoseid, mobiiliäppe, e-poode, fotosid või fotoraamatuid, ürituse kontseptsioone, reklaamfilme ja -kampaaniaid, illustratsioone, pakendeid, animatsioone või mis iganes vormis loovmõtet, mis keskendub konkursi teemale.

2. Majanduslik, sotsiaalne, piirkondlik ja interdistsiplinaarne koostöö

Eesmärk: tunnustada koostööprojekte, mis näitavad koostöös peituvat jõudu ning seda, et koos luues on võimalik saavutada enamat kui üksi pusides.

Ootame konkursile nii kodulehti, firmagraafikat, pitch-decke, raamatuid, infograafilisi teoseid, mobiiliäppe, e-poode, fotosid või fotoraamatuid, ürituse kontseptsioone, reklaamfilme ja -kampaaniaid, illustratsioone, pakendeid, animatsioone või mis iganes vormis loovmõtet, mis keskendub konkursi teemale.

3. Kultuuriline ja lingvistiline mitmekesisus

Eesmärk: tunnustada töid, mis toovad esile mitmekesise ühiskonna huvitavamaid tahke ja näitavad, kuidas inimesed elaval teiselpool meie mulli ning lõhuvad stereotüüpe ja eelarvamusi.

Ootame konkursile nii kodulehti, firmagraafikat, pitch-decke, raamatuid, infograafilisi teoseid, mobiiliäppe, e-poode, fotosid või fotoraamatuid, ürituse kontseptsioone, reklaamfilme ja -kampaaniaid, illustratsioone, pakendeid, animatsioone või mis iganes vormis loovmõtet, mis keskendub konkursi teemale.

4. Ühiskondlik sidusus, uus normaalsus ja kriiside juhtimine

Eesmärk: tunnustada töid, mille eesmärk on rahvast raskest ajast läbi aidata, ühendada abivajajad abistajatega ning vähendada või leevendada lõhesid tänases ühiskonnas.

Ootame konkursile nii kodulehti, firmagraafikat, pitch-decke, raamatuid, infograafilisi teoseid, mobiiliäppe, e-poode, fotosid või fotoraamatuid, ürituse kontseptsioone, reklaamfilme ja -kampaaniaid, illustratsioone, pakendeid, animatsioone või mis iganes vormis loovmõtet, mis keskendub konkursi teemale.

5. ADC*E aasta disainer

Eesmärk: tunnustada viimasel aastal eriti hea tööga silma paistnud disainerit, keda on au eeskujuks tuua.

Arvestatakse nii ADC*E Eesti Disainiauhinnad 2022 tulemusi kui Kuldmuna 2022 tulemusi ning ka teisi konkursse ning töövõite.

Kandideerimiseks: Esita kandidaadiks keegi selline, kelle puhul oled uhke, et töötad just sellise inimesega koos, kes teeb, saavutab ja näitab teed meile kõigile.


Abi ja vastused:

Küsimuste korral aitab teid: Janno Siimar / ADC*Estonia +372 56 486 777 janno@velvet.eeTeenusedisain

Teenusedisaini auhinnad annab välja Teenusmajanduse Koda.


Teenusedisaini kategoorias kandideerima on oodatud:

Kõik ettevõtted, asutused ja/või agentuurid, kes on:

a) kas

- kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmine, rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine, ligipääsetavuse tõstmine, kogukondade võimestamine, keskkonnasäästlikkus) teadlikult ehk läbimõeldult ja planeeritult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud; või

- loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse; või

- disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuse osutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks , efektiivsemaks ja/või keskkonnasäästlikumaks;

b) teenuse disainimise läbi parandanud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu.


Konkursil osalemiseks tuleb:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada selle juurde järgmised materjalid:

1. Konkursile esitatava teenuse tutvustus. Tutvustus peab sisaldama:

a. Töö eesmärke ja kuidas need saavutati, probleemi kirjeldust, mida hakati lahendama, kes organisatsioonidest ja inimestest olid disaini ja laiemasse arendustegevusse kaasatud.

b. Disainiprotsessi ja lahenduse lühikirjeldust algusest lõpuni.

Palun selgitage:

- Milliseid disainiuuringuid (sh kvalitatiivseid) on läbi viidud? Millised olid peamised uuringutulemused (ik insight) ja kuidas nendega arendustegevuses arvestati?

- Milliseid teenusedisaini metoodikaid ja tööriistu kasutati?

- Kes on kasutajad ja kuidas kasutajad on olnud protsessi kaasatud?

- Kuidas teenusekontseptsiooni kasutajatega testiti?

c. Infot, miks ja kuidas peetakse teenust kasutatavuse, majandusliku mõju või inimsuhtluse osas silmapaistvaks:

- Kas ja kuidas on mõõdetud teenusedisainilahenduse mõju ja milline see on olnud?

- Kuidas disain on teenusele väärtust lisanud?

- Milline on otsene kliendikasu? Kasu organisatsioonile?

- Äriline kasu?

- Kasu ühiskonnale, keskkonnale, kogukonnale?

d. Kliendi/kasutaja tagasisidet: Tooge reaalne näide kliendi tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

Tutvustus peab olema võimalikult selge ja kompaktne. Soovitav pikkus 2 A4 lk. Tutvustus tuleb esitada pdf formaadis, nii eesti kui ka inglise keeles ning esitada defolio keskkonnas.

2. Visuaalsed näited protsessi erinevatest osadest ja lõplikust teenusest (kuni 10 fotot).


Teenusedisaini auhind antakse välja kahes kategoorias:

1. 1. Parim teenusedisaini projekt avalikus ja kolmandas sektoris

Kandideerima on oodatud on kõik avalikus või kolmandas sektoris edukalt ellu viidud teenusedisaini projektid, mis on läbinud disainimise protsessi kolme viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast ja seda on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.

2. Parim teenusedisaini projekt erasektoris:

Kandideerima on oodatud on kõik erasektoris edukalt ellu viidud teenusedisaini projektid, mis on läbinud disainimise protsessi kolme viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast ja seda on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.


Abi ja vastused:

Teenusedisaini auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Teenusmajanduse Koja esindaja Ants Lusti, ants.lusti@identity.eeDisainiharidus

Disainihariduse auhinda annab välja Eesti Kunstiakadeemia.Auhinnaga tõstetakse esile isikuid või isikute gruppe, kes:

- on silmapaistvate tulemustega tegelenud disaini õpetamise ja juhendamisega;

- on positiivset muutust toonud ja/või häid praktikaid levitava disainiharidusliku teose (publikatsiooni, kirjutise, saate, filmi, projekti vms) loonud;

- on disainihariduse uurimistööga loonud uut väärtuslikku (disaini)teadmist, arendanud uuendusliku õppekava, üllatuslikke õppematerjale jmt;

- on muul olulisel ja märgilisel moel panustanud Eesti disainiharidusse.


Auhinnakonkurss on avalik:

Kandidaate saavad esitada nii eraisikud kui institutsioonid, samuti saavad oma kandidatuuri esitada kandidaadid ise. Konkursil saavad osaleda kõik Eesti disainiharidusse panustanud isikud sõltumata tegevusalast, rahvusest ja kodakondsusest.

Auhinna saaja otsustab žürii, mille kutsub kokku Eesti Kunstiakadeemia. Žürii on viieliikmeline ja aastati erinev; sinna kuuluvad disaini- ja haridusvaldkonna esindajad eri institutsioonidest. Žürii liikmed määrab EKA disainiteaduskonna dekaan.

Auhinna määramine vormistatakse žürii kirjaliku otsusena, milles nimetatakse auhinna saaja ning põhjendatakse žürii otsust. Lisaks võib žürii välja tuua kuni kolm nominenti. Žürii võib vajadusel paluda kandidaadi esitajalt täpsustavat infot.

Avalikustamisele kuuluvad nii auhinna saaja kui ka nominendid.


Kandideerimine:

Materjale oodatakse elektrooniliselt hiljemalt 1. augustiks 2022: info@disainikeskus.ee.

VALDKONNAÜLESED KATEGOORIAD:

Valdkonnaüleste kategooriate üldtingimused
Disainimuutja 2022

Disainimuutja auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.Disainimuutja 2022 auhinna eesmärk on tunnustada innovaatilist disainitegevust, kus disaini protsesse on arendatud ning disaini on rakendatud uuel ja tõhusal moel, uutes valdkondades või eesmärkidel.

Konkursile ootame kahel viimasel aastal läbi viidud disainiprojekte (tegevusi, uuringuid) ja - lahendusi, mis näitavad disaini rakendamist uuenduslikust küljest, disaini suutlikkust ja potentsiaali hakata asju teistmoodi tegema ja/või tungida uutele mängumaadele, kuhu disain siiani ei ole jõudnud.

Hindame konkursile esitatud töö uuenduslikkust, selle võimet ühiskonna ja ettevõtluse ees olevaid probleeme ja situatsioone uuel viisil ja tõhusalt ümber mõtestada ning luua ja juhtida uusi protsesse soovitud muudatuste elluviimisel. Samuti hindame, millisel moel on konkursile esitatud töö avaldanud olemasolevale turule ja praktikatele positiivset mõju ning avanud seeläbi uusi turge nii disainile endale kui meie partneritele.


Konkursil osalemiseks tuleb:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada lisaks järgmised materjalid:

1. Disainiprojekti (tegevuse, uuringu, lahenduse) tutvustus. Tutvustus peab sisaldama:

- ülevaatlikku kokkuvõtet disainiprojektist;

- selgitust, mille poolest on konkursile esitatud disainiprojekt uuenduslik, mis probleeme see lahendab, millist mõju ja kellele see avaldab ning kuidas lahenduse või tegevuse mõju on mõõdetud;

Tutvustuse soovituslik pikkus on 2 A4 lk. Tutvustus esitada pdf-formaadis, nii eesti kui inglise keeles.

2. Visuaalsed näited protsessi erinevatest osadest ja lõplikust tulemusest. Esitage kuni 10 kvaliteetset jpg formaadis fotot või illustratsiooni. Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile või videole.


Abi ja vastused:

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Disainikeskuse esindaja Tiia Vihand, info@disainikeskus.eeAasta disainitegu 2022

Aasta disainitegu auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.Auhinna eesmärk: tõsta esile silmapaistvaid tegevusi disainiteadlikkuse ja –kasutuse edendamisel, disainivaldkonna arengute mõjutamisel ning tunnustada isikuid või organisatsioone, kelle eestvedamisel või toel seda on tehtud.

Konkursile ootame viimase kahe aasta jooksul toimunud ettevõtmisi, sündmusi või muid saavutusi, millega on märkimisväärselt panustatud ja mis on positiivselt mõjutanud disainiteadlikkuse kasvu / disainivaldkonna arengut / tarka disaini kasutust / disainil põhineva ettevõtluse arendamist.

Auhinnale saavad esitada kandidaate nii ettevõtted, asutused kui ka disainiagentuurid.

Hindame tegu ja selle mõju ulatust. Mõju ja selle ulatus peab olema kirjeldatav ja seda peab olema võimalik mõõta.


Konkursil osalemiseks tuleb esitada:

1. Põhjendus teo auhinnale esitamise kohta eesti ja inglise keeles (soovitavalt kuni 2 A4), mis selgitab, millega on tegu, milline on hinnatav panus ja milline on hinnatava teo mõju nii organisatsioonile, asjassepuutuvatele kasutajatele kui kogukonnale laiemalt. Võimalusel lisada reaalseid näiteid kasutajate tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

2. Võimalusel lisage kvaliteetseid illustreerivaid fotosid (kuni 10) või jooniseid.


Tööde esitamine:

Materjalid esitatakse Eesti Disainikeskusele hiljemalt 10. augustiks elektrooniliselt aadressil: info@disainikeskus.ee.NB! Auhinnale kandidaadi esitamine on tasuta.


Abi ja vastused:

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Disainikeskuse esindaja Tiia Vihand, info@disainikeskus.eeElumuutev disain (Grand prix)

Disain on võimeline muutma inimeste elusid, luues lahendusi, mis loovad korraga väärtust nii üksikindiviidile kui ühiskonnale laiemalt. Mõnikord suhteliselt väikeste, nutikate muudatustega, mõnikord murranguliste ideedega.

Elumuutva disaini auhind antakse välja Eesti Disainiauhindade konkurssidele esitatud kõige suurema mõjuga disainilahendusele - tootele, teenusele või muule disainilahendusele, sõltumata disaini valdkonnast.

Žürii valib kõikide disainiauhindade kategooriate seast välja disainlahenduse, mis on juba tõestanud ennast kaasaegsete komplekssete keskkonna, sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisel. Seda (võimalikku) mõju peab saama hinnata.

Disainlahenduselt eeldame inimeste mõtlemise, käitumises ja kultuuri muutmist säästlikuma elukorralduse suunas, mis toob samas kasu nii lahenduse tellijatele, kasutajatele kui kogukonnale laiemalt.


Antakse välja kuni 2 auhinda, seda ainult siis, kui selleks on põhjust:

Väike - IDU - lubav, visionäärne disainitegu;

Suur - TULEMUS - tõestatud mõju omav disainitegu.

NB! Selles kategoorias eraldi töid esitada ei saa, nominendid valib kategooriateülene žürii välja kõigi esitatud tööde hulgast.

ERIAUHINNAD:


NOORE DISAINERI AUHINNAD:NOOR PÜSS 2022

Noor Püss auhinda annab välja ADC*E (Art Directors Club Estonia)Hinnatakse noorte talentide viimase kahe aasta tegutsemist ning proovitakse tuua välja see nimi, keda juba varsti kõigi muude kategooriate kuldasid ootame noppima.


Osalemistingimused:

1. Osaleda saab noor, kuni 26aastane (k.a.) graafilise-, veebi- või laiemalt kommunikatsioonidisainer;

2. Osaleja saab olla Eesti resident, kas disainiüliõpilane, disainiõpingud lõpetanud noor professionaal või iseõppinud disainer;

3. Osaleda saab viimase kahe aasta (august 2020 kuni juuli 2022) jooksul valminud töödega;

4. Kui portfoolios on ka koolitöid või meeskonnatöid, tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg või meeskonnakaaslased.


Osalemiseks tuleb:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada järgmised materjalid:

1. Portfoolio 1 kuni 6 tööst. Iga esitatud töö kohta esitada: 

a. kirjeldus pdf-formaadis, eesti keeles ja inglise keeles (lühikokkuvõte)

b. kuni 3 jpg formaadis fotot (formaat A4, resolutsioon 300 dpi)

2. Kandidaadi portreefoto;


NB! Osalemine on tasuta!


Abi ja vastused:

Küsimuste korral aitab teid: Janno Siimar / ADC*Estonia +372 56 486 777 janno@velvet.eeSÄSI 2022

SÄSI auhinda annab välja Eesti Disainikeskus.SÄSI auhinna väljaandmisega toetatakse noorte disainerite loovat ja iseseisvat tegutsemist. Hinnatakse toodet või tooteprototüüpi, disainivaldkonna piire laiendavat eksperimentaalset tegevust või uurimistegevust.


Osalemistingimused:

1. Osaleda saab noor, kuni 35 aastane (k.a) disainer (v.a. graafiline disainer, kes saab osaleda Noore Püssi kategoorias);

2. Osaleja saab olla Eesti resident, kas disainiüliõpilane, disainiõpingud lõpetanud noor professionaal või iseõppinud disainer. Kandideerida võivad ka töörühmad, kelle puhul kandideerida saab rühma kuni 35 aastane (k.a) liige.

3. Osaleda saab viimase kahe aasta (august 2020 kuni juuli 2022) jooksul valminud tööga või töödega.

4. Üks osaleja võib esitada mitu tööd, soovitavalt 3-6.


5. Hinnatakse disaineri loomingut ja isikupära laiemalt. 


6. Koolitöö esitamisel tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.


Osalemiseks tuleb:

Täita Defolios kandideerimisvorm ja esitada järgmised materjalid:

1. Portfoolio 1 kuni 6 tööst (projektist), mis peab moodustada ühtse terviku. Iga esitatud töö kohta esitada:

a. projektikirjeldus pdf-formaadis, eesti keeles ja inglise keeles (väh lühikokkuvõte). Projektikirjelduses peab olema välja toodud disainiga lahendatav probleem ja lahenduse asjakohasus; teema või lahenduse uudsus; kas tööl on potentsiaali Eesti disainivaldkonna taset tõsta, milline on loodav lisandväärtus (mõju ühiskonnale, kogukonnale, tööstusele, ettevõttele vms) jne. Koolitöö esitamisel tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.

b. kuni 3 jpg formaadis fotot (formaat A4, resolutsioon 300 dpi)

2. Kandidaadi portreefoto;


Hinnatakse:

- disainiga lahendatava probleemi asjakohasust;

- teema või lahenduse uudsust;

- tööde rahvusvahelist konkurentsivõimet;

- potentsiaali Eesti disainivaldkonna taset tõsta;

- loodavat lisandväärtust (mõju ühiskonnale, kogukonnale, tööstusele, ettevõttele vms);

- portfoolio esitluse viimistlust.


NB! Osalemine on tasuta!


Abi ja vastused:

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimustele vastab Eesti Disainikeskuse esindaja Tiia Vihand, info@disainikeskus.ee

ELUTÖÖ AUHINNAD:PRILLITOOS 2022

Prillitoos auhinda annab välja ADC*E (Art Directors Club Estonia). Prillitoos auhinnaga tunnustatakse aastate jooksul tehtud töö eest valdkonna arendamises ja uute põlvkondade elule aitamises.


Abi ja vastused:

Küsimuste korral aitab teid: Janno Siimar / ADC*Estonia +372 56 486 777 janno@velvet.eeBRUNO ELUTÖÖ AUHIND 2022

BRUNO elutöö auhinda annab välja Eesti Disainerite Liit.