Graafilise ja digitaalse disaini auhinnad

Call for entries
Apr 23, 2020
Submission deadline
Jul 08, 2020
Shortlist published
Aug 10, 2020
Awards announced
Sep 18, 2020

Submission of entries is closed


Osalemistingimused:

Konkursil saavad osaleda ainult Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtete ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite loodud tööd ja ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud, müügikanalisse jõudnud, kasutusele võetud jne mitte varem kui 15.09.2018 ja mitte hiljem kui 15.06.2020.

Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigi seadustele vastavad tööd.

Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused töö esitamiseks konkursile. Esitaja annab loa ADC*Estonia kasutada töid ühingu tegevuse reklaamimiseks näitustel, koduleheküljel ning teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik. ADC*Estonia ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine ADC*Estonia toimub esitaja vastutusel.

ADC*E juhatusel on õigus diskvalifitseerida töid, mis ei vasta osalemistingimustele või muuta esitatud tööde kategooriat.Osalemistasu

Varajane linnuke - kuni 22.06.2019 - 40€ / töö
Hiline linnuke - ajavahemikul 23.06.2019 - 06.07.2019 - 80 € / töö

* Osalemistasule lisandub käibemaks (20%).

Osalemistasu tasub esitaja iga konkursile esitatud töö eest Defol.io keskkonna kaudu (krediitkaart, paypal, pangalink või pangaülekanne). Osalemistasu ei küsita Noor Püss ja Aasta Disaineri kandidaatide esitamise eest.

Töid, mille eest on osalemistasu žüriitöö alguseks tasumata, EI HINNATA.Tööde kirjeldamine

Lisage registreerimiskeskkonnas igale tööle adekvaatne, kuid lühikene kirjeldus eesti ja inglise keeles järgmiselt:

1. Selgitage töö sisu (sh. eesmärk, kuidas see saavutati; probleem, mida lahendati; sihtrühm, keda sooviti kõnetada)
2. Selgitage teie nägemuse, miks töö just sellesse kategooriasse võiks sobida
3. Selgitage projekti käiku/protsessi e. kuidas tulemus saavutati, keda ja kuidas kaasati, milliseid metoodikaid kasutati. 4. Selgitage, milline muutus selle töö tulemusena aset leidis.

Lisage kirjeldus tööle PDF kujul, lae see defol.io keskkonda.

Kirjeldus aitab žüriil mõista töö eesmärki. Kirjeldus peab olema arusaadav ka asjasse mitte pühendatud kolmandale isikule ning arvestage, et žürii on rahvusvaheline!

Iga töö kohta tuleb laadida üles kuni 10 pilti (4266*3200px. Kompresseerimata JPEG (RGB)). Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile või videole.

NB!Lisage kataloogi ja näituse jaoks defol.io keskkonda ka lühike kokkuvõte kogu projektist (nii eesti kui ka inglise keeles, kokku kuni 1000 tähemärki. Kontrollküsimus: kas kujutatu ja kirjeldatu on tavainimesele lugedes 5 minutiga arusaadav?

Füüsilised näidised ei ole vajalikud.Žürii

Zürii koosneb Eesti disaineritest (5) + Eesti ühiskonnas väärtuste edendamise ja kaitsega tegelevatest liidritest (2) + ADC*Europe teiste klubide esindajatest (2).Hindamisprotsess ja kriteeriumid

Valitakse välja shortlist (max 5 tööd) ning antakse välja 1 auhind konkreetse kategooria parimale. Žüriil on õigus anda kuni 2 eriauhinda kui ta leiab, et mõni töö vajab eraldi ära märkimist. Žürii ei ole kohustatud auhindu jagama juhul kui otsustatakse, et auhinna väärilisi töid ei ole.

Hindamiskriteeriumid on:

Uudsus ja innovaatilisus: töö peab olema mingil moel uudne – hea copy & paste ei võida

Teostuse kvaliteet: teostus peab toetama ideed ja tehnilist lahendust

Tabavus: töö peab saavutama oma eesmärgiVaidluste lahendamine

Plagiaadikahtlustusi või muid loomevarguse kaebusi võtame vastu vaid originaaltöö autorilt või seaduslikult esindajalt. Nende ja ka muude kaebuste ja vaidluste korral kutsutakse kokku sõltumatu ekspertkogu.Tähtajad

Töid saab esitada kuni 22.06.2019 kl 23.59 / kõrgema osalemistasuga ajapikendus kuni 06.07.2019 kl 23.59.

NB! Peale 06.07.2019 kl 23.59 töid enam esitada ei saa (ei, mingit lisa-lisapikendust kindlasti ei tule).Abi ja vastused

Küsimuste korral aitab teid: Janno Siimar / ADC*Estonia +372 56 486 777 / janno[at]velvet.ee