Graafilise ja digitaalse disaini auhinnad

Call for entries
Apr 23, 2020
Submission deadline
Jul 08, 2020
Shortlist published
Aug 10, 2020
Awards announced
Sep 18, 2020

Submission of entries is closed


EST (in English below)

Oleme rõõmsad, sest saame juba kümnendat aastat järjest hinnata Eesti parimat graafilist ja digitaalset disaini. Sel aastal teeme aga kõike natuke teisiti. Kuldmunal jagatud disainimunad on käeliste oskuste ja loovuse proovikivi, Eesti Disainiauhindade raames muutuvad aga ADC*E auhinnad nüüd väärtuspõhiseks, ehk siis hindame seda, kui hästi Sinu tehtud töö edendab meile ühiskonnana nii olulisi väärtusi.

Kuna süsteem on uus, siis võtame sel korral vastu viimase kahe aasta jooksul tehtud tööd ja loodame, et leiad võimaluse osaleda. Nagu alati, konkureerivad võidutööd Barcelonas ADC*Europe auhindadele. Sel aastal anname välja auhindu neljas väärtuspõhises kategoorias, leiame üles järgmise Noore Püssi ning kroonime ADC*E Aasta Disaineri! Taas antakse välja ka Prillitoos.

Viimased paar aastat on olnud disainile head ja viljakad - Tule ja näita, millega sa hakkama oled saanud!

Töö esitamise tasu:

Varajane linnuke - ajavahemikul 22.04.2020-22.06.2020 - 40€* / töö

Hiline linnuke - ajavahemikul 23.06.2020-06.07.2020 - 80€* / töö

*hinnale lisandub käibemaks 20%


Kategooriad:

Väärtuspõhised kategooriad

Palume esitada parimad graafilise-, veebi- või laiemalt kommunikatsioonidisaini töid, mis tegelevad järgmiste teemadega:


1.1. Jätkusuutlik areng
Tööd, mis kasutavad ja edendavad jätkusuutliku arengu, säästva tarbimise ja mõistliku materjalikasutuse ideid.


1.2. Teadusarendus ja tehnoloogiline progress
Tööd, mis edastavad teaduse ja tehnoloogia viimast sõna, selgitavad ning populariseerivad teadmistepõhist lähenemist mistahes eluvaldkonnas.


1.3. Majanduslik, sotsiaalne ja piirkondlik koostöö
Koostööprojektid, mis näitavad koostöös peituvat jõudu ning seda, et koos luues on võimalik saavutada enamat kui üksi pusides.


1.4. Kultuuriline ja lingvistiline mitmekesisus
Tööd, mis toovad esile mitmekesise ühiskonna huvitavamaid tahke ja näitavad, kuidas inimesed elaval teiselpool meie mulli ning lõhuvad stereotüüpe ja eelarvamusi.


Mida esitada? Kategooriates 1-4 esita kodulehed, firmagraafikad, pitch-deckid, raamatud, infograafilised teosed, mobiiliäpid, e-poed, fotod või fotoraamatud, ürituse kontseptsioonid, reklaamfilmid ja -kampaaniad, illustratsioonid, pakendid, animatsioonid või mis iganes vormis loovmõte, mis haakub nende teemadega.Noor Püss 2020

Hinnatakse noorte (u26) talentide poolt viimase kahe aasta portfoolioid ning proovitakse tuua välja see nimi, keda juba varsti kõigi muude kategooriate kuldasid ootame noppima.

Mida esitada? Kui sa oled noor, siis saada oma portfoolio viimase kahe aasta kohta.

NB! Võitja saab lisaks surematule kuulsusele õiguse esindada Eestimaad ADC*Europe Rising Stars programmis ja ka muudes noorteprogrammides, mille kohta leiad infot siit: www.adceurope.org.
ADC*E Aasta Disainer 2020

Žürii hindab viimasel aastal eriti hea tööga silma paistnud disainerit, keda on au eeskujuks tuua. Arvestatakse nii ADC*E Eesti Disainiauhinnad 2020 tulemusi kui Kuldmuna 2020 tulemusi ning ka teisi konkursse ning töövõite.

Esita kandidaadiks keegi selline, kelle puhul oled uhke, et töötad just sellise inimesega koos, kes teeb, saavutab ja näitab teed meile kõigile.

NB! kuna aasta on noor, siis Aasta Disaineri kandidaatide estamine algab veidi hiljem. Oma lemmikute üleskirjutamine aga kohe praegu!ADC*E Prillitoos 2020

Pole oluline, kui palju aastaid on sinu elus, vaid kui palju disaini on sinu aastates. Elutööauhind. Tunnustame aastate jooksul tehtud töö eest meie valdkonna arendamises ja uute põlvkondade elule aitamises.

Abi ja vastused

Küsimuste korral aitab teid: Janno Siimar / ADC*Estonia +372 56 486 777 / janno[at]velvet.ee


ENG

Prizes for graphic and digital design at the Estonian Design Awards are given out by ADC*E (Art Directors Club Estonia). As of this year and in the context of ADC*E, the category is value-based, which means that the work done is judged on how well it promotes values important for our society. Efforts have been made to establish the new judging procedure all year long – together with a working group of representatives from the management board of ADC*Europe and the clubs.

Because the system is new, works completed in the last two years are accepted this time. As always, the winning entries will go on to compete in Barcelona to win ADC*Europe prizes. This year, prizes are awarded in four value-based categories, the next Young Gun (Noor Püss) is discovered, ADC*E’s Designer of the Year is crowned, and the honourable lifetime award (Prillitoos) is given out.

Submission fees:
Early bird – from 22 April 2020 until 22 June 2020 – €40* / work
Late bird – from 23 June 2020 until 6 July 2020 – €80* / work
*plus 20% VAT
Value-based categories:

Please enter your best graphic, web or communications design works that address the following subjects:

1.1. Sustainable development
Works that apply and endorse ideas of sustainable development, sustainable consumption and responsible material use.

1.2. Research development and technological progress
Works that convey the state of the art in science and technology, explain and popularise a science-based approach in any walk of life.

1.3. Economic, social and regional cooperation
Cooperation projects that showcase the strength in togetherness and prove that you can achieve more by creating together than by going at it alone.

1.4. Cultural and linguistic diversity
Works that highlight the most interesting aspects of a diverse society, showing how people live outside our bubble, and busting stereotypes and prejudices.

What should you enter?
In categories 1–4, submit websites, CVIs, pitch decks, books, infographics, mobile phone apps, online stores, photos or photobooks, event concepts, promotional films and campaigns, illustrations, packaging, animation or any other creative ideas that relate to these subjects.Young Gun 2020

We’ll be judging young talent (u26) based on their portfolio of past two years. We’ll try and figure out the name that will be on collecting all the golds in the near future.

What should you enter? Send us your portfolio for the past two years.ADC*E Designer of the Year 2020

Is awarded to the designer who we all are proud to bring up as a great example. We’ll be factoring in awards won as well as a larger viewADC*E Lifetime Achievement Award 2020

It doesn’t matter how many years are in your life, but how much design is in your years. With the Lifetime Achievement Award we recognise a long term impact on our field and in developing the next generation.
Questions and answers

Please direct all your questions to: Janno Siimar / ADC*Estonia +372 56 486 777 / janno[at]velvet.ee