Teenusedisain

Call for entries
Jul 01, 2014
Submission deadline
Sep 01, 2014
Shortlist published
Sep 08, 2014
Awards announced
Sep 26, 2014

Submission of entries is closed


Võitjad kuulutatakse välja pidulikul auhinnagalal 26.sept kl 20.00 Lilleküla jalgpallihallis. Kõik on oodatud! Piletid müügil Piletilevis.

Teenusedisaini auhinna eesmärk on tunnustada teenusedisaini rakendamist paremate, innovatiivsemate ja kasutajasõbralikemate teenuste arendamisel Eestis ning selle, meie jaoks suhteliselt uue disainidistsipliini toomine meedia, avalikkuse ja eelkõige ettevõtjate huviorbiiti.

Teenusedisaini auhinnale võivad kandideerida kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted ja organisatsioonid, mis on teadlikult ja läbimõeldult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud või loonud täiesti uue teenuse, disaininud oma sisemised teenused kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks; kes on oma teenuste loomisel ja/või arendamisel kasutanud disainimeetodeid või kaasanud disaineri ning teenuse disainimise läbi on paranenud teenuse kasutusmugavus, klientide või töötajate rahulolu, misläbi on kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja turuosa.

Teenusedisaini kategooriat hindab rahvusvaheline žürii.

Mis on teenusedisain?

Teenusedisain tähendab seda, kui teenusepakkujate efektiivsuse tõstmiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks kasutatakse teenuste kujundamisel ja arendamisel sama töömetoodikat, mida on harjutud rakendama toodete, pakendite ja kommunikatsiooni disainimisel. Minevikus tehti investeeringuid uuringutesse ja disaini peamiselt tootmisettevõtetes - optimiseeriti tootmisprotsesse, arendati uusi tooteid, investeeriti nendega seotud turuuuringutesse, turundusse ja disaini. Nüüd tehakse sama teenustega.

Mis on teenuste disainimise eesmärk?

Teenusedisain visualiseerib, formuleerib ja realiseerib lahendusi, mida varem turul polnud. See jälgib lōpptarbijate vajadusi ja käitumist ning loob neile vastavaid uusi teenuseid või muudab ümber vanu. Eesmärgiks on lõppkasutaja positiivne kogemus kogu teenuse protsessi vältel – vajaduse tekkimisest soovituse andmiseni sõbrale.

Tootmissektoris tähendab teenusedisaini kasutuselevõtt suuremat tähelepanu tarbijale - kõikmõeldavad toote ja tarbija kokkupuuted analüüsitakse ja vastavalt sellele luuakse toote ümber parim teenuste võrk, mis parandab toote tarbimist või loob hoopis uusi tarbimisharumusi.

Milliseid teenuseid on võimalik disainida?

Sarnaselt turul eristuvatele ja konkurentsivõimelistele disaintoodetele saab teenuste disainimisega täiustada näiteks finantstasutuse, advokaadibüroo, IT-arenduse, hotelli või riigi teenuseid. Ehk kokkuvõtvalt - teenuseid saavad disainida kõik asutused ja ettevõtted, kes teenuseid pakuvad. Ei ole vahet, mis kanaleid pidi või kellele teenuste pakkumine toimub.