Kuldmuna 2024

Call for entries
Feb 26, 2024
Submission deadline
Apr 03, 2024
Shortlist published
Apr 12, 2024
Awards announced
Apr 19, 2024

Submission of entries is closed


14 olulist tähelepanekut tööde esitamisel

Konkursile esitatavad mis tahes filmifailid tuleb esitada avaliku YouTube’i või Vimeo lingina. Väljund ei tohi kanda ühtki vihjet esitajale välja arvatud juhul, kui töö esitab väljundis märgitud klient/tellija ise. Ent sellisel juhul tuleb tagada, et Youtube’i või Vimeo lingis ega esitaja nimes poleks äratuntavaid seoseid kliendi/brändiga. Film peab olema HD-resolutsioonis. Tähtis on, et filmifailidele pääseks ligi iga soovija, mitte ainult see, kellele link on saadetud.

Kõikide filmifailidega (ka case study filmidega) tuleb esitada eelvaate jpg-fail, milleks on HD-formaadis iseloomustav kaader klipist. Kaadri valikul peab arvestama, et seda kuvatakse ka ruuduks formaadituna (vaadeldav on ainult kaadri keskosa). Tähtis on, et filmifailidele pääseks ligi iga soovija, mitte ainult see, kellele link on saadetud.

Case study filmid ei tohi olla pikemad kui 3 minutit. Case study film on hea väljund, et selgitada aktsiooni mõju sihtrühmale või ühiskonnale. Hea case study vahendusel saab žürii aru, mis oli algne idee, millist probleemi üritati lahendada ja milline oli lõpptulemus.

Kui kujundusest nõutakse jpg-faili, siis on mõeldud A4-formaadis (maastik või portree) 150 dpi RGB-faili.

Seeriate puhul võib ühe seeria ühe teose kohta esitada kuni kaks faili. Kokku võib seeriana esitada maksimaalselt viis tööd (10 faili). Seeria korral tuleb selle sisestamisel kindlasti ära märkida, et tegemist on seeriaga.

Enamikes kategooriates on võimalik või kohustuslik tööle lisada ka põhjalikum PDF-fail. Selle mõte on täpsemalt selgitada esitatava teose omadusi, funktsioone, eesmärke ja muud esitaja meelest ja töö seisukohast olulist infot. See fail peab olema esitatud A4-formaadis ning võib sisaldada kuni 5 lk pilte ja infot.

Raadioklipi korral tuleb esitada üles laaditud helifail või videofail.

Digilahenduste linkide korral ära laadi näidiseid üles oma ettevõtte nime kandvasse serverisse, kuna konkurss on anonüümne. Eksimuse korral võidakse töö konkursilt kõrvaldada.

Iga töö juurde tuleb eraldi väljale sisestada konkreetne lühikirjeldus (kuni 400 tähemärki ilma tühikuteta).

Pane tähele, et osades disainikategooriates on nõue esitada kirjeldus inglise keeles. Pikem selgitus on võimalik kaasa vormistada pdf-failina.

Tiimi nimed ja rollid: autorite, kaasautorite, alalõikude tegijate ja muude oluliste tegijate märkimisel tuleb olla täpne, juba esitatud tööl ei saa enam nimesid muuta.

Töid ei pea Defolio keskkonda sisestama korraga, vaid saab esitada esitamise perioodi vältel endale sobival ajal. Kuupäevi tuleb siiski hoolikalt jälgida, et kõik tööd saaksid esitatud ja arved genereeritud hiljemalt 03.04.2024 (kell 23:59). Genereeritud arved ilmuvad allalaadimiseks menüü väljale ja saad neid hiljem alla laadida ka oma profiili alt. Füüsilise väljundiga disainitööde (pakendid ja trükised) puhul tuleb lisaks töö digitaalsele versioonile esitada ka originaalnäidis/pakend.

Hindamisel osalemiseks tuleb igale füüsilisele näidisele kinnitada Defolio registreerimismootori genereeritud unikaalne number, mille leiad oma avalduselt.

Iga töö juures on vajalik märkida AI tööriist(ade) kasutamine töö lõplikus versioonis. Vastusevariandid on “jah/ei”.

Iga töö juures on vajalik märkida, kas töö järgib keskkonnaaspektidest lähtuvalt jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist: mis viisil, kas ja kuidas mõõdeti selle kasutegurit ning millistele tulemustele ning järeldustele jõuti. Vastusevariandid on “jah/ei”.

Füüsilise näidise ümbrispakendil peab olema kirjas töö number ja märgusõna “Kuldmuna 2024”. Iga töö füüsiline näidis või näidiste seeria tuleb pakendada eraldi.

Näidis tuleb saata või tuua WIP Maakri kontorisse (Maakri 19 A korpus II korrus) vahemikus 8-10. aprill kell 9.00-16.30. Töid on võimalik tagasi saada kuni 26. aprillini (kontakt info@turundajateliit.ee, tel 5515396) Paldiski mnt 25/2, II korrus. Korraldaja ei vastuta füüsiliste näidiste korrektse säilimise eest.

Juhendiga saad tutvuda siin: https://kuldmuna.ee/juhend/