Kuldmuna 2023

Call for entries
Mar 12, 2023
Submission deadline
Apr 20, 2023
Shortlist published
May 05, 2023
Awards announced
May 12, 2023

Submission of entries is closed


Osalemistingimused

(Juhendi terviktekstiga saate tutvuda aadressil www.kuldmuna.ee. Palume tutvuda!)

 1. Konkurssi Kuldmuna korraldab Turundajate Liit MTÜ (edaspidi: TULI).
 2. Kuldmuna on siseriiklik konkurss, mille eesmärk on tunnustada Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtete ja Eesti Vabariigis alalist elukohta omavate eraisikute tehtud töid. Konkursile saavad töid esitada ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmad ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta omavate eraisikud.
 3. Kuldmunale esitatud töö võib olla tehtud kas Eestisse ja/või välisturgudele.
 4. Esitatavate tööde esmailmumise vahemik peab olema 14.03.2022 – 12.03.2023
 5. Konkursil osalevad tööd peavad olema neid puudutavate seadustega kooskõlas ning ei tohi olla varem samale konkursile esitatud.
 6. Kõikides kategooriates on lubatud esitada ka enda jaoks tehtud töid: esitaja võib olla nii agentuur, üksikisik kui ka klient/tellija.
 7. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsiliste näidiste toimetamine konkursile toimub esitaja vastutusel. Kuldmuna ei vastuta kaotatud või rikutud tööde ja/või materjalide eest.
 8. Avaldamata töid (nn ghost’e) konkursile esitada ei tohi. Välja arvatud selleks spetsiaalselt ette nähtud kategoorias nagu Pesamuna.
 9. Töid puudutavate täpsustavate küsimuste korral on nii žüriil kui ka konkursi korraldajal õigus esitajalt aru pärida.
 10. Konkursil osaleja peab tagama, et tellija on andnud talle loa tööd esitada ja esitajal on õigus esitada konkursile konkreetset intellektuaalset omandit.
 11. Konkursil osaleja annab loa Kuldmuna korraldajale kasutada esitatud töid Kuldmuna ja selle korraldaja tegevuse kommunikatsiooniks näitustel, kodulehel, sotsiaalmeedias, traditsioonilises meedias ja teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik.
 12. Konkursil osaleja on teadlik, et Kuldmuna korraldajal on õigus kasutada punktis 11 kirjeldatud keskkondades tööde esitamisega kaasnevaid selgitavaid tekste/ töö kirjeldusi sh tööde loojate andmeid.
 13. Žüriil on õigus keelduda rassismi, sallimatust või ebaseaduslikku käitumist õhutavate tööde hindamisest.
 14. Žüriil on õigus enne hindamist kõrvaldada tööd, mis ei vasta osalemistingimustele. Iga konkreetse töö esitajale antakse sellest teada.
 15. Konkursitöö tohib esitada ühte kategooriasse ainult üks osapool. Juhul, kui töö soovivad esitada nii agentuur kui ka tellija, tuleb neil omavahel kokku leppida, kes on töö esitaja. Kui sama töö esitab kaks või enam organisatsiooni, arvestatakse ainult ajaliselt esimesena esitatut.
 16. Disainikategooriates 7.1. Pakend – Igapäevakaubad, 7.2. Käsitöötooted, väikeseeriad, eriväljaanded, 8. Trükised, 7.3. Pakendidisain: Muu, 9. Bränding, 11. Keskkonnadisain 13.5 Illustratsioon, 13.6 Tüpograafia,13.7 Infograafika tuleb töö esitada inglise keeles. Teistes kategooriates võib konkursitöö esitada eesti või inglise keeles.
 17. Konkursil osaleja ja žürii liige kinnitab, et ei riku oma tegevusega Kuldmuna ja selle korraldaja mainet.
 18. Kuldmuna korraldaja kinnitab, et ei riku oma tegevusega konkursil osaleja ja žüriiliikme mainet välja arvatud juhul, kui konkursil osaleja või žüriiliige on rikkunud konkursi üldpõhimõtteid, millega võib kaasneda konkursi korraldajale asjakohane sõnavõtt meedias.

Tähtajad

Tööde ametlik vastuvõtt: 13. märts (esmaspäev) – 12. aprill 2023 (kell 23:59) (kolmapäev).

Hilinejate vastuvõtt 13. aprill – 19. aprill 2023 (kell 23:59) (kolmapäev). Kuldmuna auhindade jagamine 12. mai 2023 (reede).

Esitatavate tööde esmailmumise vahemik peab olema: 14. märts 2022 – 13. märts 2023.

Füüsilisi näidiseid ootame Workland FAHLE kontorisse (Tartu mnt 82, Tallinn) vahemikus 25. aprill – 2. mai.

Tööde esitamise keskkond: defol.io/kuldmuna/2023

Tasud

 1. Kõik tööd tuleb nõuetekohaselt esitada ja esitamise eest tasuda Defol.io keskkonnas.
 2. Esitatud tööde eest on võimalik tasuda arve alusel pangaülekandega. Defol.io keskkonnas on võimalik makstud tööde eest genereerida arve. Mitme töö esitamisel on soovitatav genereerida üks arve. Arvet on võimalik hiljem pdf-formaadis järele tellida, tellimuse tasu on 10 €.
 3. TULI liikmemaksu võlglastele kehtivad soodustuseta, tavapärased osalemistasud.
 4. Kuldmunal osalevad tööd, mille eest on tasu laekunud hiljemalt 28.04.2023.
 5. Mittekvalifitseeruvate tööde eest tasutud osalemistasu ei tagastata.
 6. Hilinejad (hilinejate vastuvõtt: 13. aprill – 19. aprill 2023) maksavad iga töö eest lisatasuna 50% kehtivast hinnast. Kõik tööd tuleb nõuetekohaselt esitada ja esitamise eest tasuda Defol.io keskkonnas.
 7. Disaini ja meisterlikkuse kategooriates kehtib ADC*E Estonia/Art Directors Club Estonia ja Eesti Disainibüroode võrgustiku (Eesti Disainikeskus) liikmetele soodushind 64 €.