Kuldmuna 2021

Call for entries
Apr 05, 2021
Submission deadline
May 26, 2021
Shortlist published
Jun 14, 2021
Awards announced
Jul 01, 2021

Submission of entries is closed


Osalemistingimused

(Juhendi terviktekstiga saate tutvuda aadressil www.kuldmuna.ee. Palume tutvuda!)

 1. Konkurssi Kuldmuna korraldab Turundajate Liit MTÜ (edaspidi: TULI).
 2. Kuldmunal saavad osaleda ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta omavate eraisikute tööd.
 3. Esitatavate tööde esmailmumise vahemik peab olema 25.01.2020 – 04.04.2021.
 4. Konkursil osalevad tööd peavad olema Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kooskõlas ning ei tohi olla varem Kuldmuna konkursile esitatud.
 5. Kõikides kategooriates on lubatud esitada ka enda jaoks tehtud töid: esitaja võib olla nii agentuur, üksikisik kui ka klient/tellija.
 6. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsiliste näidiste toimetamine konkursile toimub esitaja vastutusel. 7. Kuldmuna ei vastuta kaotatud või rikutud tööde ja/või materjalide eest. Avaldamata töid (nn ghost’e) konkursile esitada ei tohi. Välja arvatud selleks spetsiaalselt ette nähtud kategoorias nagu Pesamuna.
 7. Plagieeritud tööd diskvalifitseeritakse.
 8. Töid puudutavate täpsustavate küsimuste korral on nii žüriil kui ka konkursi korraldajal õigus esitajalt aru pärida.
 9. Konkursil osaleja peab tagama, et tellija on andnud talle loa tööd esitada ja esitajal on õigus esitada konkursile konkreetset intellektuaalset omandit.
 10. Konkursil osaleja annab loa Kuldmuna korraldajale kasutada esitatud töid Kuldmuna ja selle korraldaja tegevuse kommunikatsiooniks näitustel, kodulehel, sotsiaalmeedias, traditsioonilises meedias ja teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik.
 11. Konkursil osaleja on teadlik, et Kuldmuna korraldajal on õigus kasutada punktis 11 kirjeldatud keskkondades tööde esitamisega kaasnevaid selgitavaid tekste/ töö kirjeldusi sh tööde loojate andmeid.
 12. Žüriil on õigus keelduda rassismi, sallimatust või ebaseaduslikku käitumist õhutavate tööde hindamisest.
 13. Žüriil on õigus enne hindamist kõrvaldada tööd, mis ei vasta osalemistingimustele. Iga konkreetse töö esitajale antakse sellest teada.
 14. Konkursitöö tohib esitada ühte kategooriasse ainult üks osapool. Juhul, kui töö soovivad esitada nii agentuur kui ka tellija, tuleb neil omavahel kokku leppida, kes on töö esitaja. Kui sama töö esitab kaks või enam organisatsiooni, arvestatakse ainult ajaliselt esimesena esitatut.
 15. Disainikategooriates: 7. Pakendidisain (alakategooriad 7.1, 7.2, 7.3) ja 9. Bränding(alakategooriad 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.) tuleb töö esitada inglise keeles. Teistes kategooriates võib konkursitöö esitada eesti või inglise keeles.
 16. Konkursil osaleja ja žüriiliige kinnitab, et ei riku oma tegevusega Kuldmuna ja selle korraldaja mainet.
 17. Kuldmuna korraldaja kinnitab, et ei riku oma tegevusega konkursil osaleja ja žüriiliikme mainet välja arvatud juhul, kui konkursil osaleja või žüriiliige on rikkunud konkursi üldpõhimõtteid, millega võib kaasneda konkursi korraldajale asjakohane sõnavõtt meedias.

Tähtajad

Tööde ametlik vastuvõtt: 5. aprill (esmaspäev) - 18. mai 2021 (kell 23:59) (teisipäev)

Hilinejate vastuvõtt 19. mai 2021 (kolmapäev)- 26. mai 2021 (kell 23:59) (kolmapäev)

Kuldmuna auhindade jagamine 1. juuli (neljapäev)

Esitavate tööde aeg: 25. jaanuar 2020 - 4 .aprill 2021

Tööde esitamise keskkond: http://defol.io/kuldmuna/2021

Tasud

 1. Kõik tööd tuleb nõuetekohaselt esitada ja osalemise eest tasuda Defol.io keskkonnas.
 2. Esitatud tööde eest on võimalik tasuda krediitkaardi, PayPali konto, pangalingi või arve alusel pangaülekandega. Defol.io keskkonnas on võimalik makstud tööde eest genereerida arve. Mitme töö esitamisel on soovitatav genereerida üks arve. Arvet on võimalik hiljem pdf-formaadis järele tellida, tellimuse tasu on 10 €.
 3. Iga konkursile esitatud üksiku töö eest tasub selle esitaja osalemistasu 75 €. Hind TULI liikmele on 60 €. Disaini ja meisterlikkuse kategoorates kehtib ADC*E Estonia/Art Directors Club Estonia ja Eesti Disainibüroode võrgustiku (Eesti Disainikeskus) liikmetele soodushind 60 €. Kõigile hindadele lisandub käibemaks 20%.
 4. Iga konkursile esitatud seeria eest tasub selle esitaja osalemistasu 150 €. Hind TULI liikmele on 120 €. Seeria põhimõte kehtib kõikides kategooriates. Seeria on kuni viiest osast koosnev kindla meedia põhine teoste jada, mis on osa ühest kampaaniast. Toodete korral kuulub seeriasse kuni viis liiget ühest tooteperekonnast. Kõigile hindadele lisandub käibemaks 20%.
 5. Iga konkursile esitatud töö eest kampaania kategoorias tasub selle esitaja osalemistasu 175 €. Hind TULI liikmele on 140 €. Kõigile hindadele lisandub käibemaks 20%.
 6. Kuldmuna noortekonkursile Taeva Pesamuna registreerimisel osalemistasu puudub.
 7. TULI liikmetasu võlglastele kehtivad soodustuseta, tavapärased osalemistasud.
 8. Kuldmunal osalevad tööd, mille eest on tasu laekunud hiljemalt 23.05.2021.
 9. Mittekvalifitseeruvate tööde eest tasutud osalemistasu ei tagastata.
 10. Hilinejad (hilinejate vastuvõtt: 19. mai 2021 - 26. mai 2021 kell 23.59) maksavad iga töö eest lisatasuna 50% neile kehtivast hinnast. Hilineja perioodil esitatud töö eest ei saa maksta arvega.

Tööde esitamine

14 olulist tähelepanekut tööde esitamisel:

 1. Konkursile esitatavad mis tahes filmifailid tuleb esitada avaliku Youtube’i või Vimeo lingina. Väljund ei tohi kanda ühtki vihjet esitajale välja arvatud juhul, kui töö esitab väljundis märgitud klient/tellija ise. Ent sellisel juhul tuleb tagada, et Youtube’i või Vimeo lingis ega esitaja nimes poleks äratuntavaid seoseid kliendi/brändiga. Film peab olema HD-resolutsioonis.
 2. Kõikide filmifailidega (ka case study filmidega) tuleb esitada eelvaate jpg-fail, milleks on HD-formaadis iseloomustav kaader klipist. Kaadri valikul peab arvestama, et seda kuvatakse ka ruuduks formaadituna (vaadeldav on ainult kaadri keskosa). Tähtis on, et filmifailidele pääseks ligi iga soovija, mitte ainult see, kellele link on saadetud.
 3. Case study filmid ei tohi olla pikemad kui 3 minutit. Case study film on hea väljund, et selgitada aktsiooni mõju sihtrühmale või ühiskonnale. Hea case study vahendusel saab žürii aru, mis oli algne idee, millist probleemi üritati lahendada ja milline oli lõpptulemus.
 4. Kui kujundusest nõutakse jpg-faili, siis on mõeldud A4-formaadis (maastik või portree) 150 dpi RGB-faili.
 5. Ühe töö kohta võib saata kaks faili, kui ei ole märgitud teisiti. Näiteks printreklaami kohta võib saata nii reklaami kujunduse kui ka vajaduse korral foto, kuidas see väljaandes välja nägi.
 6. Seeriate puhul võib ühe seeria ühe teose kohta esitada kuni kaks faili. Kokku võib seeriana esitada maksimaalselt viis tööd (10 faili). Seeria korral tuleb selle sisestamisel kindlasti ära märkida, et tegemist on seeriaga.
 7. Enamikes kategooriates on võimalik või kohustuslik tööle lisada ka põhjalikum pdf-fail. Selle mõte on täpsemalt selgitada esitatava teose omadusi, funktsioone, eesmärke ja muud esitaja meelest ja töö seisukohast olulist infot. See fail peab olema esitatud A4-formaadis ning võib sisaldada kuni 5 lk pilte ja infot.
 8. Raadioklipi korral tuleb esitada üles laaditud helifail või videofail.
 9. Digilahenduste linkide korral ära laadi näidiseid üles oma ettevõtte nime kandvasse serverisse, kuna konkurss on anonüümne. Eksimuse korral võidakse töö konkursilt kõrvaldada.
 10. Iga töö juurde tuleb eraldi väljadele sisestada konkreetne lühikirjeldus (kuni 400 tähemärki ilma tühikuteta). Palun jälgi, et osades disaini kategooriates on nõue esitada kirjeldus inglise keeles. Pikem selgitus on võimalik kaasa vormistada pdf-failina.
 11. Autorite, kaasautorite, alalõikude tegijate ja muude oluliste tegijate märkimisel tuleb olla täpne, juba esitatud tööl ei saa enam nimesid muuta.
 12. Töid ei pea Defol.io keskkonda sisestama korraga vaid saab esitada esitamisperioodi vältel endale sobival ajal. Kuupäevi tuleb siiski hoolikalt jälgida, et kõik tööd saaksid esitatud ja arved genereeritud hiljemalt 18.05.2021 (kell 23:59). Hilinejad (hilinejate vastuvõtt: 19. mai 2021 - 26. mai 2021 kell 23.59) maksavad iga töö eest lisatasuna 50% neile kehtivast hinnast. Hilineja perioodil esitatud töö eest ei saa maksta arvega.
 13. Füüsilise väljundiga (pakendid) disainitööde puhul tuleb lisaks töö digitaalsele versioonile esitada ka originaalnäidis/pakend. Hindamisel osalemiseks tuleb igale füüsilisele näidisele kinnitada Defol.io registreerimismootori genereeritud unikaalne number.
 14. Füüsilise näidise ümbrispakendil peab olema kirjas töö number ja märgusõna “Kuldmuna 2021”. Iga töö füüsiline näidis või näidiste seeria tuleb pakendada eraldi. Näidis tuleb saata või tuua Uma Maakri kontorisse (Maakri 19-2, 10145 Tallinn) vastuvõttu hiljemalt 27. maiks. Töid on võimalik tagasi saada kuni 3. juulini. Korraldaja ei vastuta füüsiliste näidiste korrektse säilimise eest.

Kategooriad

Turunduskommunikatsioon

 1. Reklaamikampaania
 2. Sotsiaalkampaania
 3. Digikampaania
 4. Reklaam sotsiaalmeedias
 5. Reklaamid
 6. PR-kampaania

Disain ja meisterlikkus

 1. Pakendidisain
 2. Trükise disain
 3. Bränding
 4. Veebilehe/Rakenduse disain
 5. MEISTERLIKKUS: Film(ADC erikategooria ), Foto(ADC erikategooria ), Illustratsioon(ADC erikategooria ), Animatsioon/3D -( ADC erikategooria), Tüpograafia(ADC erikategooria) , Infograafika(ADC erikategooria)

Kogemusturundus

 1. Üritusturundus
 2. Keskkonnadisain
 3. Keskkondade ülene lahendus
 4. Noortekonkurss: Taeva Pesamuna 2021

Tehnilised tingimused

Turunduskommunikatsioon

1. Reklaamikampaania

Reklaamikampaania kategooria jaguneb sisu ja mahu järgi neljaks alamkategooriaks: toodete ja teenuste kampaaniad, suured ja väikesed kampaaniad.

Tootekampaania

Toode on ese, konkreetne ühik, osa suuremast perekonnast või terve tootepere. Tootel peab Kuldmuna mõistes olema füüsiline käega katsutav vorm või see peab olema vähemalt füüsiliselt tajutav, nagu näiteks elekter või gaas.

1.1. Väike tootekampaania

Väike tootekampaania hõlmab 1–2 meediumit ja / või selle kogu eelarve (st kõik kulud, sh kampaania tootmiskulu, meediakulu jne ilma käibemaksuta) jääb alla 20 000 €.

1.2 Suur tootekampaania

Suure tootekampaania kogu eelarve (st kõik kulud, sh kampaania tootmiskulu, meediakulu jne ilma käibemaksuta) on vähemalt 20 000 € ja kasutusel on korraga olnud rohkem kui 2 meediumit.

Teenusekampaania

Teenusel ei ole Kuldmuna mõistes üheselt mõistetavat füüsilist olemust. Teenus on protsess, mis aitab tõsta mingit osa elukvaliteedist, näiteks mobiilne internet, pangandus, telekanalid või lennureis. Teenusena käsitleme kõiki nimetatud kriteeriumidele vastavaid teenuseid, hoolimata asjaolust, et paljudel juhtudel nimetavad teenuste osutajad oma teenuseid toodeteks.

1.3 Väike teenusekampaania

Väike teenusekampaania hõlmab 1–2 meediumit ja / või selle kogu eelarve (st kõik kulud, sh kampaania tootmiskulu, meediakulu jne ilma käibemaksuta) jääb alla 20 000 €.

1.4 Suur teenusekampaania

Suure teenusekampaania kogu eelarve (st kõik kulud, sh kampaania tootmiskulu, meediakulu jne ilma käibemaksuta) on vähemalt 20 000 € ja kasutusel on korraga olnud rohkem kui 2 meediumit.

Vajalikud materjalid kampaaniate vormistamiseks:

 • case study film;
 • eelvaate kaader;
 • kuni 10 jpg-faili / fotot kampaania elementidest;
 • kuni 5 internetilinki;
 • lühikirjeldus;
 • põhjalikum kirjeldus pdf-failina.

  2. Sotsiaalkampaania

  Sotsiaalkampaania juhib tähelepanu ühiskonna eri osade omavahelistele suhetele ja inimese ühiskonnaliikmeks olemist puudutavale. Kampaania loob väärtust teatud ühiskondlikele gruppidele, osutab kitsaskohtadele, informeerib või kaasab. Sotsiaalkampaania ei kanna ärilisi eesmärke.

  Kohustuslikud materjalid:

 • case study film;
 • eelvaate kaader;
 • kuni 10 jpg-faili / fotot kampaania elementidest;
 • kuni 5 internetilinki;
 • lühikirjeldus;
 • põhjalikum kirjeldus pdf-failina.

  3. Digikampaania

  Digikampaania on kampaania veebikeskkonnas, mis kasutab erinevaid digikanaleid ja -lahendusi. Siin kategoorias hinnatakse digitaalsete kanalite võimaluste meisterlikku kasutust.

  Kohustuslikud materjalid:

 • case study;
 • eelvaate kaader;
 • kuni 10 jpg-faili / fotot kampaania elementidest;
 • kuni 5 internetilinki;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  4. Reklaam sotsiaalmeedias

  Selles kategoorias hinnatakse, kui hästi sotsiaalmeedia kanaleid ja sotsiaalmeedia platvorme kasutati üksiku reklaami, reklaamikampaania või pikaajalise strateegilise sotsiaalmeedia kommunikatsiooni elluviimiseks või toetuseks. Hindamisel võetakse arvesse sotsiaalmeedia uuendusliku kasutamist, kaasatust (engagement) ja strateegiat. Sotsiaalmeedia alla loetakse kõik Eesti ja rahvusvahelised UGC (user generated content) platvormid.

  Kohustuslikud materjalid:

 • case study;
 • eelvaate kaader;
 • kuni 10 jpg-faili / fotot kampaania elementidest;
 • kuni 5 internetilinki;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5. Reklaamid

  5.1 Online reklaamfilm

  Reklaamfilm on Kuldmuna kontekstis reklaamiks mõeldud klipp, mis on loodud tasu eest ja mis tahes online meediaväljundi jaoks

  Kohustuslikud materjalid:

 • klipp;
 • eelvaate kaader;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.2. Telereklaamfilm

  Reklaamfilm on Kuldmuna kontekstis reklaamiks mõeldud klipp, mis on loodud tasu eest ja televisiooni meediaväljundi jaoks

  Kohustuslikud materjalid:

 • klipp;
 • eelvaate kaader;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.3. Raadioreklaam

  Raadioreklaam on reklaam või muu raha eest ostetud teadaanne vähemalt ühes raadiojaama programmis või kaubanduskeskuse siseraadios.

  Kohustuslikud materjalid:

 • klipp;
 • eelvaate pilt (illustreeriv pilt nimest või reklaamitava brändi logost);
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.4. Trükireklaam

  Trükireklaam on reklaam, mis on raha eest avaldatud vähemalt ühes trükituna levitatavas ajakirjandusväljaandes. Siin on peetud silmas nii tava- kui ka erilahendusi.

  Kohustuslikud materjalid:

 • jpg-fail / foto reklaamist väljaandes;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.5 Välimeediareklaam - Poster

  Reklaam, mis on avaldatud raha eest välitingimustes või ühiskondlikes hoonetes reklaamiks mõeldud pindadel (nt kaubanduskeskuste üldalad). Poster on kahemõõtmeline ja igas mõttes raamidesse mahtuv klassikaline posterlahendus või staatiline digiekraanil kuvatud pilt.

  Kohustuslikud materjalid:

 • jpg-fail tööst ja soovitatavalt ka foto lahendusest päriselus;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.6 Välireklaami erilahendus

  Reklaam, mis on avaldatud raha eest välitingimustes või ühiskondlikes hoonetes reklaamiks mõeldud pindadel (nt kaubanduskeskuste üldalad). Välireklaami erilahendus on n-ö raamist väljas lahendus, mille eesmärk on üllatada, mängida vormiga või kohanduda keskkonnaga.

  Kohustuslikud materjalid:

 • foto lahendusest päriselus;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.7 Otsereklaam - Masspostitus

  Otsereklaam eeldab seda, et reklaamiobjekt või -sõnum viiakse adressaadile personaalselt kohale kas kulleri, e- või tavaposti teel. Otsereklaam on pigem personaliseeritud, kuid ei pea seda ilmtingimata olema.

  Minimaalne tiraaž /saajate hulk: 50

  Kohustuslikud materjalid:

 • jpg-fail / foto tööst;
 • füüsiline näidis (kui tegemist ei ole digitaalse postitusega);
 • lühikirjeldus;
 • digitaalse postituse korral internetilink;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.8 Otsereklaam - Ärikingitus

  Otsereklaam eeldab seda, et reklaamiobjekt või -sõnum viiakse adressaadile personaalselt kohale kas kulleri, e- või tavaposti teel. Otsereklaam on pigem personaliseeritud, kuid ei pea seda ilmtingimata olema. Ärikingitused on kõik postitatud või kulleriga edastatud alla 50 tiraažiga erilahendused. Kogus võib olla ka 1 tk.

  Kohustuslikud materjalid:

 • jpg-fail / foto tööst;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.9 Ambient lahendus

  Ambient lahendus on ümbritsevat keskkonda arvestav ja seda väärindav lahendus. Selle kategooria mõte on tunnustada uut tüüpi (mitte lihtsalt uusi) ideid, mis toovad valdkonda värsket sõnavara ja viitavad uutele rollidele, mida agentuurid mängida saaksid. Lihtsalt uudsusest, hoolimata sõna kõlast, ei piisa. Ambient’i kategooria abil tahab Kuldmuna esile tõsta ja kiita kasulikke mutatsioone, mis näitavad, kuidas valdkond areneb, luues uudsusega kasu kõigile.

  Kohustuslikud materjalid:

 • vähemalt 2 fotot lahendusest;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.10 Ostukoha (POS) reklaam

  Reklaam reklaamiks, aga tehing vormistatakse lõplikult seal, kus toimub ost. Sestap on ostukoha reklaam väga oluline reklaamivorm, seda eriti jaekeskkondades. Ostukoha reklaam võib olla ka imetilluke, kuid geniaalselt paigutatud sõnum toote küljes või terve koridori enda alla neelav riiulilahendus ning kõik muu nende vahepeal.

  Kohustuslikud materjalid:

 • vähemalt 2 fotot reklaamlahendusest;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  5.11 Digireklaam

  Iseseisev digireklaami lahendus, nii tava - kui ka erilahendus, nii mobiili kui ka muude digiplatvormide digireklaamid. Formaadi osas piirangud puuduvad, oodatud on kõik võistlustööd (sh html, staatiline, keskkonna-native formaat jne). Digireklaam kui bänner, digilahendus, mäng jne.

  Kohustuslikud materjalid:

 • internetilink/link lahendusele
 • kuni 3 pilti digireklaamist;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga või
 • kirjeldus pdf–failina;
 • lühikirjeldus.

  5.12 Sotsiaalmeedia postitus

  Iseseisev digireklaami lahendus sotsiaalmeedias, mille on loonud suunamudija/postitaja/mõjuliider ise. Hinnatakse nii loovust kui ka lahenduse meisterlikku teostust.

  Kohustuslikud materjalid:

 • internetilink/link lahendusele;
 • kuni 3 pilti digireklaamist;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga või kirjeldus pdf–failina;
 • lühikirjeldus.

  PR-kampaania

  6.1 Sotsiaal/vastutustundlik kommunikatsioon

  Sotsiaalkampaania on kampaania, mille eesmärk on mõjutada inimesi tegutsema ühiskondliku heaolu nimel.

  6.2 Integreeritud kommunikatsiooni kampaania

  Integreeritud kommunikatsioon on kampaania, milles on ühendatud erinevad kommunikatsioonikanalid, tööriistad ja sõnumite süntees ning mis on tänu suhtekorraldusele saavutanud kommunikatsiooni- ja/või ärieesmärke. Integreeritud tegevuste käigus tuleb välja tuua PR-i roll kampaania läbiviimisel.

  6.3 Sündmuse / ürituse kommunikatsioon

  Sündmuse / ürituse kommunikatsioon on brändi kuvandi arendamiseks mõeldud sündmust (või sündmuste sarja) promov kommunikatsioonikampaania. See võib olla ka kommunikatsioon, mis on suunatud mingi konkreetse brändi esile toomiseks mingi sündmuse taustal (nt sponsorlus).

  6.4 Avaliku sektori kommunikatsioon

  Kampaania, mis on läbi viidud või tellitud avaliku sektori tarbeks (nt kohalikud omavalitsused või valitsusasutused) kindla poliitika/agenda levitamiseks, teenuste edendamiseks või probleemi teadlikkuse tõstmiseks ja seeläbi ühiskondlike hoiakute või muutuste saavutamiseks.

  6.5. Korporatiivkommunikatsioon

  Kampaania või projekt, mis on teostatud ettevõtte pikaajalise bränditeadlikkuse, maine juhtimise või äri teadvustamise eesmärgil.

  6.6. Brändi sotsiaalmeedia kommunikatsioon

  Instagrami, Facebooki või Twitteri infovoog - oodatud on läbimõeldud lahendused eraldi või orkestreeritud kommunikatsioonitervik.

  6.7. Influencer marketing (mõjutusturundus)

  Hinnatakse kommunikatsioonistrateegiat, mis põhineb suunamudijatel/mõjuisikutel. Nende oskuslikul kaasamisel ja kasutamisel brändi väärtuse tõstmisel nii sotsiaalmeedias kui ka väljaspool seda.

  Vajalik info ja kohustuslikud materjalid kõigis PR-kampaania kategooriates:

  1. Projekti lühikokkuvõte (kuni 400 tähemärki koos tühikutega Defol.io lehel on vastavad lahtrid).

  2. Projekti kirjeldus (kuni 2 000 tähemärki koos tühikutega defol.io lehel on vastavad lahtrid), mis peab sisaldama järgnevat infot: kirjeldus esialgsest olukorrast, mis viis projekti loomiseni; kampaania eesmärk; kampaania strateegia; kirjeldus projekti elluviimisest (sh elluviimise aeg, eelarve); loovus ja uudsed lahendused kampaania läbiviimisel.

  3. Projekti iseloomustav pilt (nt raporti esikaas või pilt sündmusest). Seda pilti näevad žürii liikmed projekti illustratsioonina. Pilt avalikustatakse pärast seda, kui projekt on kantud kandideerijate nimekirja.

  4. Kuni 2 internetilinki (veebilehed, sotsiaalmeedia platvormid, sisevõrgu leheküljed jne)

  5. Kuni 2 lisafaili, mis aitavad kirjeldada projekti olemust (näiteks press kit, case study film kuni 3 minutit, pdf-fail maksimaalselt 10 slaidi).

  Disain ja meisterlikkus

  7. Pakendidisain

  7.1. Pakend - Igapäevakaubad

  7.1.1 Pakendidisain: Toiduained, joogid v.a. alkohoolsed joogid

  7.1.2 Pakendidisain: Alkohoolsed joogid

  Kokteilid, siidrid, õlu jt joogid, mille alkoholisisaldus on üle 0.1%. Kaasa arvatud sama kategooria alkoholivabad versioonid nt alkoholivaba õlu.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 4 pilti pakendist;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  7.2. Käsitöötooted, väikeseeriad, eriväljaanded

  Tooted, mida on piiratud hulk või mida on võimalik saada vaid piiratud aja jooksul. Sellesse kategooriasse kuuluvad nii väiketootjate tooted, käsitöötooted, eksklusiivsed tooted. Tooted, millel ei pea olema kohustuslikku pakendiinfot. Nt firmakingitused, väiketalunike meed, helikandjate pakendid (LP, CD) ees.

  7.3 Pakendidisain: Muu

  Kõik ülejäänud tooted, mis eelnevates kategooriates ei kajastunud. Kosmeetika, ilu- ja tervisetooted, apteegikaubad, tööstuskaubad.

  8. Trükisedisain

  8.1. Reklaamtrükis

  Reklaamtrükis on buklett või flaier, aga võib olla midagi originaalsemat. Reklaamtrükis ei ole raamat ega kataloog.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 4 pilti;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  8.2. Raamatud, kataloog, ajakiri

  Osaleda võivad mis tahes kuju, suuruse ja otstarbega köidetud trükised.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 4 pilti;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  9. Bränding

  9.1. Korporatiivne bränding

  Korporatiivne bränding kujutab ettevõtte, organisatsiooni või sarnaselt mõtleva seltskonna identiteeti (vabakond, bänd, klubi jne). Siia alla kuulub brändikeele väljendus ja kasutus eri platvormidel. Bränding on töö, kus uus ehk esmane identiteet on loodud ettevõttele, organisatsioonile, seltsingule, ühendusele. Kui on loodud vaid logomärk/logotüüp, siis esita see palun logo kategooriasse.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 5 pilti identiteedist;
 • vajaduse korral case study film;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  9.2 Korporatiivne rebränding

  Korporatiivne bränding kujutab ettevõtte, organisatsiooni või sarnaselt mõtleva seltskonna olemasoleva visuaalse identiteedi (vabakond, bänd, klubi jne) uuendamist, ümbertegemist. Siia alla kuulub brändikeele väljendus ja kasutus eri platvormidel. Rebränding on töö, kus varasem identiteet saab uue lahenduse. Rebrändingu esitlemisel on kohustuslik näidata, milline oli bränding enne selle uuendamist ning miks ning millisesse vormi loodi uus/uuendatud lahendus. Rebränding korporatiivse brändingu uus/uuendatud lahendus ettevõttele, organisatsioonile, seltsingule, ühendusele. Rebränding ei ole nt festivalile igaks uueks toimumisajaks loodav uus kujunduslahendus.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 5 pilti identiteedist; nii uuest kui vanast
 • vajaduse korral case study film;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  9.3. Hooajaline bränding

  Hooajaline bränding on töö, kus identiteet on loodud elama vaid ühe hooaja. Siin mõeldakse näiteks festivali, kontserdi vms sündmuse identiteeti, mis hooajaliselt muutub ja iga kord uue kuue saab.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 5 pilti identiteedist;
 • vajaduse korral case study film;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  9.4. Logomärk & Logotüüp

  Logomärk ja/või logotüüp on osa korporatiivsest brändingust. Siia kategooriasse kuuluvad eraldiseisvad logodisainid nii uhiuue loomena kui ka rebrändinguna valminud.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 3 pilti;
 • vajaduse korral case study film;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  10. Veebi ja rakenduste disain

  10.1 Koduleht

  Ettevõtet, toodet või teenust tutvustav koduleht.

  Kohustuslikud materjalid:

 • internetilink;
 • kuni 4 pilti kodulehest;
 • vajaduse korral case study film või kirjeldav pdf-fail;
 • lühikirjeldus.

  10.2. Kampaanialeht

  Hinnatakse kampaania landing page’i ehk maandumislehe visuaalset teostust.

  Kohustuslikud materjalid:

 • internetilink;
 • kuni 4 pilti kodulehest;
 • vajaduse korral case study film või kirjeldav pdf-fail;
 • lühikirjeldus.

  10.3 Digiteenus ja rakendus

  E-teenus ja rakendus võib olla nii veebi- kui ka mobiilirakendus või mõlemat korraga. Olgu tegemist teenuse, turundusliku, meelelahutusliku või info jagamiseks loodud rakendusega või hoopis kampaania jaoks loodud mänguga. Kõik need lahendused kuuluvad siia kategooriasse. Sh E-kaubanduse lahendused, mis on millegi poolest eristuvad. Peale e-poe võib praktiline müügilahendus olla ka brändi kodulehel, bänneril või rakenduses. Hinnatakse kasutuskogemust, esteetilisust ja selgust.

  Kohustuslikud materjalid:

 • internetilink;
 • kuni 4 pilti lahendusest;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga või kirjeldav pdf-fail;
 • lühikirjeldus.

  10.4. Kasutajakogemus ja kasutajamugavus: UX/UI teekond

  Selles kategoorias hinnatakse kasutajateekonna disaini, esteetikat ja funktsionaalsust. Tegemist võib olla ükskõik millise kasutajateekonnaga ükskõik millisel ekraanil - mobiilis, desktopil aga miks mitte ka suuremal ekraanil. Siia kategooriasse on oodatud kõik UX/UI teekonnad - e-kommertsi ostuteekonnad, registreerumise teekonnad, majajuhid või mis iganes muud kasutajateekonnad digitaalses ruumis.

  Kohustuslikud materjalid:

 • internetilink;
 • kuni 4 pilti lahendusest;
 • vajaduse korral case study film koos eelvaate kaadriga või kirjeldav pdf-fail;
 • lühikirjeldus.

  11. Meisterlikkus

  Mõned tööd on rohkem teosed kui teised, kuna mingi aspekt neis on erakordselt silmapaistev. Rolli mängivad nii detailid kui ka tervik.

  11.1 Filmi meisterlikkus

  Hinnatakse liikuva pildi teostuse filigraansust. Arvesse lähevad kõik võtted tavafilmist animatsiooni erinevate vormideni.

  Kohustuslikud materjalid:

 • klipp;
 • vajaduse korral case study film;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  11.2. Reklaamteksti meisterlikkus

  Hinnatakse nutikalt konteksti sobivat ja seda väärtustavat pealkirja, üleskutset, lausungit, pikka teksti või lihtsalt vaimustavat sõnastust või häälitsust.

  Kohustuslikud materjalid:

 • pilt kujundusest või klipp;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  11.3 Erioskused: Foto

  Hinnatakse autori käekirja, professionaalsust ja eneseväljendust läbi tellija püstitatud eesmärgi. Hindame tellimustöid, millel oli konkreetne eesmärk ja ülesanne (pakendigraafika, keskonnagraafika, plakatid, trükised, veeb, rakendused, presentatsioonid jne).

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 3 pilti töö kohta;
 • vajadusel case-study;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  11.4 Erioskused: Animatsioon

  Hinnatakse autori käekirja, professionaalsust ja eneseväljendust läbi tellija püstitatud eesmärgi. Hindame tellimustöid, millel oli konkreetne eesmärk ja ülesanne (pakendigraafika, keskonnagraafika, plakatid, trükised, veeb, rakendused, presentatsioonid jne).

  Kohustuslikud materjalid:

 • klipp;
 • eelvaate kaader;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  11.5 Erioskused: Illustratsioon

  Hinnatakse autori käekirja, professionaalsust ja eneseväljendust läbi tellija püstitatud eesmärgi. Hindame tellimustöid, millel oli konkreetne eesmärk ja ülesanne (pakendigraafika, keskonnagraafika, plakatid, trükised, veeb, äppid, presentatsioonid jne).

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 3 pilti töö kohta;
 • vajadusel case-study;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  11.6 Erioskused: Tüpograafia

  Disainlahendused, millel on rõhk tüpograafia kasutusel. Nt veebilehed, raamatud, ajakirjad, pakendid, infograafika, animatsioon jne.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 3 pilti töö kohta;
 • vajadusel case-study;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  11.7 Erioskused: Infograafika

  Hinnatakse graafilise disaini abil keerulise informatsiooni selgitamise/edastamise oskust. Siia kategooriasse sobivad kõikvõimalikud infograafikalahendused alates aastaraamatu tabelitest, suunaviitadest kuni keeruliste protsessikirjeldusteni välja.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 3 pilti töö kohta;
 • vajadusel case-study;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  Kogemusturundus

  12. Üritusturundus

  Üritusturundus on oluline vahend kommunikatsiooni tööriistakastis, mis võimaldab otse ja vahetult suhelda publikuga, rääkida kõigest olulisest ning kinnistada brändi. Üritusturunduse kategoorias hinnatakse ennekõike loovust, ideede originaalsust, lahenduste unikaalsust, esteetikat ja eesmärgipärasust. Konkursile võib esitada ka virtuaalseid - ja hübriidüritusi ning endale/enda organisatsioonile (st mitte kliendi tellimusel või üritusturundusfirmat kasutades) teostatud üritusi.

  12.1 Sisekommunikatsiooni üritus

  Tellija enda organisatsiooni sisekommunikatsiooni eesmärkide täitmiseks mõeldud üritused (nt motivatsiooni-, info- või tähtpäevaüritused).

  12.2 Väliskommunikatsiooni üritus

  Tellija väliskommunikatsiooni eesmärkide täitmiseks loodud üritused (nt kliendiüritused, konverentsid).

  12.3 Avalik üritus (sh festival)

  Tellija poolt tellitud ja avalikkusele suunatud piletiga või piletita üritused. Esitada võib ka festivalikorraldaja enda poolt teostatud üritusi.

  12.4 Promoüritused

  Konkreetse brändi, toote või teenuse tutvustamise ja/või müügi eesmärgil teostatud lahendused.

  12.5 Produktsioon

  Üritustel teostatud produktsiooni terviklahendused ehk ürituse teostus algusest lõpuni (sh tehniline, programmiline, visuaalne, logistiline, projektijuhtimuslik teostus). Produktsiooni all ei peeta silmas ainuüksi tehnilist teostust või muid kirjeldatud osi eraldi.

  Kohustuslikud materjalid kõigis üritusturunduse kategooriates:

  1. Üks videoklipp (maksimaalselt 180 sekundit) töö kohta laetuna üles Vimeo või Youtube keskkonda.

  2. Üks pdf-formaadis dokument, milles sisaldub: ürituse ülesande püstitus – turunduse ja kommunikatsiooniga seotud ootused ning eesmärgid. Teksti pikkus maksimaalselt 600 tähemärki (koos tühikutega); ürituse elluviimise kirjeldus, kus on eraldi toodud välja ürituse uudsed ja teistest eristuvad lahendused. Teksti pikkus maksimaalselt 1200 tähemärki (koos tühikutega); tulemus – kas ja millises mahus said püstitatud eesmärgid täidetud. Teksti pikkus maksimaalselt 600 tähemärki (koos tühikutega).

  3. Iga esitatud töö juurde on võimalik lisada kuni viis .jpg/.png formaadis kirjeldavat pilti.

  NB! Kui tähemärkide arv ületab juhendis kirjeldatud lubatud piirmäära või töö ei vasta muudele kirjeldatud tingimustele (näiteks on viited töö esitajale), siis on žürii esimehel lubatud otsustada töö mittekvalifitseerumist konkursile.

  13. Keskkonnadisain

  Osaleda võib nii sise- kui ka välisruumi kujunduslahendusega. Tegemist võib olla nii graafilise kui ka vormilise lahendusega (nt kontoris, linnaruumis, muuseumis, näitustel jne). Tuletame siinkohal meelde, et Kuldmuna ei ole sisekujunduskonkurss.

  Kohustuslikud materjalid:

 • maksimaalselt 5 pilti lahendusest;
 • vajaduse korral case study film;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

  14. Keskkondade ülene kogemus

  Kogemused, mis viivad kokku reaalse ja digitaalse maailma ühendades neid läbi erinevate loovate ja tehniliste võtete. Hinnatakse lahenduste funktsionaalsust, disaini ja tehnoloogia oskuslikku kasutust.

  Kohustuslikud materjalid:

 • case study film või esitlus.
 • kuni 4 pilti lahendusest;
 • lühikirjeldus PDF failina.

  Noortekonkurss: Taeva Pesamuna 2021

  Pesamuna on Kuldmuna noortekonkurss, kus saavad oma reklaamimuskleid võrrelda kuni 26-aastased (k.a) loojad. Konkursist saab osa võtta tiimina, kuhu kuulub minimaalselt 2 inimest.

  Eesmärk

  Taeva Pesamuna eesmärk on ühelt poolt innustada noori looma üha komplekssemaid ja originaalsemaid tervikkontseptsioone ning teiselt poolt tuua rambivalgusesse üha uusi andekaid noori reklaamiloojaid.

  Konkursile registreerumine

  • Meeskondade registreerimine kestab 05.04.–30.04.2021 (kell 23:59).
  • Registreerida saab aadressil http://defol.io/kuldmuna/2021.
  • Noortekonkursil osalustasu puudub.

  Konkursi lähteülesande selgitamine ja kavandite esitamine

  • Noortekonkursi lähteülesanne saadetakse registreerunud meeskondadele 03.05.2021 meili teel.
  • Pärast lähteülesande saamist on igal meeskonnal aega 48 tundi kavandi esitamiseks.
  • Määratud tähtajaks peavad kõik meeskonnad esitama pdf-formaadis esitluse, lisades sellele vajaduse korral muid materjale (fotod,
   klipid jms).
  • Kuni kolm paremat meeskonda esitavad oma tööd žüriile eesti keeles elava esitlusena.
  • Hilinenud töid vastu ei võeta.

  Hindamine

  • Kavandeid hindab Kuldmuna Pesamuna žürii.
  • Välja antakse üks auhind: Taeva Pesamuna 2021. Žüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid.
  • Noortekonkursi tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse üle Kuldmuna galaõhtul.

  KULDMUNA LISANOMINATSIOONID

  Igal munal ja äramärkimisel on kaal: Grand Prix 10 p, Kuldmuna 10 p, Hõbemuna 7 p, Pronksmuna 5 p, erimuna ja finaali pääsenud töö 1 p. See kaal võimaldab esile tõsta neid agentuure, kliente ja töid, mis on sel aastal eriliselt silma jäänud või olnud erakordselt andekad.

  Kuldmuna 2021 Grand Prix

  Grand Prix valivad välja žüriide esimehed kõikide kulla võitnud tööde hulgast. Otsus peab olema konsensuslik. Juhul, kui kõrgeima punktisumma saajaid on rohkem kui üks, valivad žürii esimehed tiitli saaja hääletuse teel.

  Aasta klient 2021

  Tiitli saab kogusummas kõrgeima punktisumma ja vähemalt ühe Kuldmuna võitnud klient. Juhul, kui kõrgeima punktisumma saajaid on rohkem kui üks, valivad žürii esimehed tiitli saaja hääletuse teel.

  Aasta reklaamiagentuur 2021

  Tiitli saab reklaamikategoorias kogusummas kõrgeima punktisumma ja vähemalt ühe reklaamikategooria Kuldmuna võitnud ning reklaami valdkonnas tegutsev agentuur. Juhul, kui kõrgeima punktisumma saajaid on rohkem kui üks, valivad žürii esimehed tiitli saaja hääletuse teel.

  Aasta disainiagentuur 2021

  Tiitli saab disainikategoorias kogusummas kõrgeima punktisumma ja vähemalt ühe disainikategooria Kuldmuna võitnud agentuur. Juhul, kui kõrgeima punktisumma saajaid on rohkem kui üks, valivad žürii esimehed tiitli saaja hääletuse teel.

  Aasta digiagentuur 2021

  Tiitli saab digikategoorias kogusummas kõrgeima punktisumma ja vähemalt ühe digikategooria Kuldmuna võitnud agentuur. Juhul, kui kõrgeima punktisumma saajaid on rohkem kui üks, valivad žürii esimehed tiitli saaja hääletuse teel.

  Aasta üritusturundusagentuur 2021

  Tiitli saab üritusturunduse kategoorias kogusummas kõrgeima punktisumma ja vähemalt ühe üritusturunduse kategooria Kuldmuna võitnud agentuur. Juhul, kui kõrgeima punktisumma saajaid on rohkem kui üks, valivad žürii esimehed tiitli saaja hääletuse teel.

  Aasta suhtekorraldusagentuur 2021

  Tiitli saab suhtekorralduse kategoorias kogusummas kõrgeima punktisumma ja vähemalt ühe suhtekorralduse kategooria Kuldmuna võitnud agentuur. Juhul, kui kõrgeima punktisumma saajaid on rohkem kui üks, valivad žürii esimehed tiitli saaja hääletuse teel.

  Panus Eesti turundusse

  Tiitliga tänab TULI asutust, projekti või isikut, kes või mis on aasta(te) jooksul turunduskommunikatsiooni sektori arengusse eriliselt panustanud. Otsuse langetab TULI juhatus. Otsuse võib kandidaatide puudumisel ka tegemata jätta. Žürii võib erinevatel motiveeritud põhjustel otsustada mõnd lisanominatsiooni mitte välja anda.

  ŽÜRII

  Kuldmunal on kokku 8 eraldiseisvat žüriid:

 • reklaamižürii;
 • audio/video žürii;
 • disainižürii 1;
 • disainižürii 2;
 • digižürii;
 • PR žürii;
 • kogemusturunduse žürii;
 • Taeva Pesamuna: noortekonkurss.

  1. Igas žüriis on 7 liiget, kusjuures žüriide liikmed ei saa kattuda.
  2. Iga žürii tööd juhib esimees, kelle nimetab TULI juhatus.
  3. Žürii esimehele võib TULI juhatus vajadusel määrata abi. Nii žürii esimehel kui ka tema võimalikul abil ei ole hääleõigust žüriiliikme tavatähenduses. Küll aga on esimehel vaidluste või tasavägiste lõpptulemuste korral otsustusõigus.
  4. Esimees kutsub kokku žürii oma parema äranägemise järgi, kuid lõpliku nimekirja peab kinnitama TULI juhatus.
  5. Žürii peab koosnema paaritust arvust hindajatest (7) ja liikmed peavad olema oma valdkonna hinnatud professionaalid. Nad peavad oskama eesti keelt ja / või piisavalt inglise keelt töödest arusaamiseks ja enese väljendamiseks.
  6. Žürii esimees on oma žürii ideoloogiline juht, kes vastutab oma žürii töö eest, juhib hindamisprotsessi ja jälgib, et reegleid täidetaks. Kui ilmneb probleeme, peab žürii esimees sellest TULI juhatusele teada andma.
  7. Kõik žürii liikmed allkirjastavad aukoodeksi, lubades, et on otsustes ausad ja erapooletud ega räägi hääletustulemustest ajani, kuni auhinnad on üle antud.
  8. Peale žürii esimehe, (vajaduse korral) tema abi ja žürii liikmete osaleb iga žürii töös ka TULI poolt määratud protokollija, kes jälgib peale protokolli pidamise ka seda, et protseduuridest peetaks kinni.

  HINDAMISPÕHIMÕTTED

  Kuldmuna on ennekõike originaalset loomingut hindav konkurss, mitte efektiivsusfestival. Olgugi, et näiteks kampaaniate, suhtekorralduse ja ürituste puhul palume ära märkida tulemuslikkuse eesmärkide saavutamisel, saab üldjuhul määravaks ikkagi eristuv idee, loovlahenduste originaalsus, teostuse kvaliteet ja ürituse, kampaania või kommunikatsiooni uudne ülesehitus. Ka muude kategooriate puhul ei ole keelatud tulemustest juttu teha, kuid see ei ole kohustuslik. Seda enam tasub tähelepanu pöörata aga tööde esitamise kvaliteedile, kuna üks hästi vormistatud case study räägib rohkem kui tuhat staatilist pilti.

  1. Kategooria avatakse hindamiseks, kui sellesse on esitatud kasvõi üks töö.
  2. Kui ühte kategooriasse esitab töid vähem kui kolm agentuuri, antakse välja ainult üks muna.
  3. Igas kategoorias antakse välja kuni 4 auhinda. Pole oluline, et välja antaks kõiki värve (kuld, hõbe, pronks) mune ja välja võib anda maksimaalselt 2 sama värvi muna. Munade väljaandmine iga hinna eest ei ole kohustuslik, kuigi võiks olla ideaalis eesmärk.
  4. Kui žürii peab vajalikuks, võib igas kategoorias välja anda ka ühe erimuna.

  Digi- ja reklaamižürii hindamisprotseduur

  Hääletamine toimub kahes etapis: 1. Esimene etapp on veebipõhine jah/ei hääletus, kus iga žüriiliige hääletab tööd finaali sobivaks või mittesobivaks. Žüriiliikmete hääletuste summana tekib kategooria paremusjärjestus, millest 10 esimest on finalistid. Kui 10. kohal on võrdse häälte arvuga mitu tööd, võib finaalis olla rohkem kui 10 tööd. Žüriiliikmed ei saa endaga seotud tööde poolt hääletada, hääletuste summa arvutatakse sellisel juhul kaalutud keskmise alusel. 2. Teiseks etapiks koguneb žürii füüsiliselt finaali töid hindama, et leida munaväärilised tööd. Algne finalistide nimekiri on oluline baas teise etapi aruteluks. Žürii mis tahes moel mõjutamine ei ole lubatud. Samuti ei tohi žürii mitte ühtegi töö omavoliliselt ühest kategooriast teise ümber tõsta või hindamiselt kõrvaldada. Reegliks on ka see, et esimese etapi finalistide nimekirja võitja peab kindlasti saama ühe kolmest auhinnamunast. Pärast arutelu toimub hindamine, kus iga žüriiliige peab finaali töödele andma hindeid ühest viieni. Antud hinnete aritmeetilisest keskmisest (hinnete summa jagatud hääletajate arvuga) tekib finalistide paremusjärjestus. Protseduuri lõpetab auhindade lõplik hääletamine. Hääletamist juhib žürii esimees. Välja antakse kolm auhinnamuna. Žüriil on õigus igas kategoorias lisaks välja anda üks erimuna. Lõplikuks otsustamiseks piisab lihthäälteenamusest, vaidluste korral on otsustusõigus žürii esimehel. Kõik žüriisisesed vaidlused ja erimeelsused tuleb lahendada hääletuse käigus. Hilisemaid žüriiliikmete pretensioone või ümbermõtlemisi ei arvestata. Töid saab auhinnatud positsioonidelt või shortlistist tagantjärgi välja arvata ainult juhul, kui tegemist on tõendatult plagiaadiga.

  Disainižürii hindamisprotseduur

  Hindamine toimub kahes etapis füüsiliselt kohapeal: 1. Esimese etapi käigus valitakse lihthäälteenamuse alusel finalistid, kuhu saavad need tööd, mida vähemalt pool žüriist hindab finaalivääriliseks. Kui finalistide nimekiri on koostatud, esitatakse see paremusjärjestuses kõikidele žüriiliikmetele. Žüriiliikmed ei saa endaga seotud tööde poolt hääletada, hääletuste summa arvutatakse sellisel juhul kaalutud keskmise alusel. 2. Teises etapis arutab žürii, mis tööle anda Kuld-, Hõbe- või Pronksmuna. Pärast diskussiooni toimub hääletamine. Läbi hääletatakse kõik finaali tööd. Enim hääli saanud töö saab Kuldmuna jne. Võrdsete häälte korral arutatakse ja hääletatakse senikaua uuesti, kuni tulemus on õiglaselt kaalutud. Ka selles etapis ei tohi enda töö poolt hääletada või žürii tööd mõjutada. Munade väljaandmine käib vastavalt üldistele põhimõtetele.

  PR žürii hindamisprotseduur

  Suhtekorralduskategooriasse esitatud töid hinnatakse kahes etapis: 1. Esimene etapp on veebipõhine jah/ei hääletus, kus iga žüriiliige hääletab tööd finaali sobivaks või mittesobivaks. Töid hinnatakse esimeses voorus vastavalt juhendis kirjeldatud kuni 400 tähemärgi (koos tühikutega) pikkuse kokkuvõtte ja 2000 tähemärgise (koos tühikutega) projektikirjelduse alusel. Žüriiliikmete hääletuste summana tekib kategooria paremusjärjestus, millest 10 esimest on finalistid. Kui 10. kohal on võrdse häälte arvuga mitu tööd, võib finaalis olla rohkem kui 10 tööd. Žüriiliikmed ei saa endaga seotud tööde poolt hääletada, hääletuste summa arvutatakse sellisel juhul kaalutud keskmise alusel. 2. Teiseks etapiks koguneb žürii füüsiliselt finaali töid hindama, et anda välja Kuld-, Hõbe- ja Pronksmuna. Žürii arutab finalistide nimekirja läbi. Lisaks esimeses etapis hinnatud materjalile, vaatab žürii teises etapis ka esitajate casestudy videosid ja/või kuni 10-leheküljelist slaidiesitlust ning muid lisamaterjale. Pärast lisamaterjalide läbivaatamist ning sellele järgnevat arutelu toimub hindamine, kus iga žüriiliige saab finaali töödele anda hindeid ühest viieni. Tekib finaalitööde järjestus.

  Protseduuri lõpetab auhindade lõplik hääletamine. Hääletamist juhib žürii esimees. Munade välja andmine käib vastavalt üldistele põhimõtetele.

  Kogemusturunduse žürii hindamisprotseduur

  Hääletamine toimub kahes etapis: 1. Esimene etapp on veebipõhine jah/ei hääletus, kus iga žüriiliige hääletab tööd finaali sobivaks või mittesobivaks. Žüriiliikmete hääletuste summana tekib kategooria paremusjärjestus, millest 10 esimest on finalistid. Kui 10. kohal on võrdse häälte arvuga mitu tööd, võib finaalis olla rohkem kui 10 tööd. Žüriiliikmed ei saa endaga seotud tööde poolt hääletada, hääletuste summa arvutatakse sellisel juhul kaalutud keskmise alusel. 2. Teiseks etapiks koguneb žürii füüsiliselt finaali töid hindama, et anda välja Kuld-, Hõbe- ja Pronksmuna. Žürii arutab finalistide nimekirja läbi. Pärast arutelu toimub hindamine, kus iga žüriiliige saab finaali töödele anda hindeid ühest viieni. Tekib finaaltööde järjestus.

  Protseduuri lõpetab auhindade lõplik hääletamine. Hääletamist juhib žürii esimees. Munade välja andmine käib vastavalt üldistele põhimõtetele. Lõplikuks otsustamiseks piisab lihthäälteenamusest, vaidluste korral on otsustusõigus žürii esimehel.

  Taeva Pesamuna hindamisprotseduur

  Hääletamine toimub kahes etapis: 1. Esimene etapp on veebipõhine jah/ei hääletus, kus iga žüriiliige hääletab tööd finaali sobivaks või mittesobivaks. Žüriiliikmete hääletuste summana tekib kategooria paremusjärjestus, millest 3 esimest on finalistid. Žüriiliikmed ei tohi enda ettevõttega seotud tiimide poolt hääletada. 2. Teiseks etapiks koguneb žürii füüsiliselt viie finalisti esitlusi kuulama. Pärast esitlusi toimub arutelu ja hindamine, kus igal hääleõigusega žüriiliikmel on üks hääl. Tekib lõplik tööde järjestus. Hääletust ja arutelu juhib žürii esimees. Kõige rohkem hääli saanud töö võidabki Taeva Pesamuna 2021 auhinna.

  KONTAKT

  Küsimused konkursist osavõtu kohta: info@kuldmuna.ee (Terje Saar) Tehnilised küsimused: support@defol.io või 746 0064

  Kuldmuna korraldab Turundajate Liit MTÜ. Kuldmuna üldine korraldus: anniken@turundajateliit.ee

  Lahtiütlus: Töö esitaja annab konkursi korraldajatele õiguse demonstreerida esitatud tööd või töö osa konkursil ja konkursiga seotud materjalides ja/või meediakajastuses nii konkursi ajal kui ka enne ja pärast konkurssi ilma selle eest tasu ja/või muud kompensatsiooni nõudmata. Töö esitaja peab olema veendunud, et tal on igakülgne õigus tööd Kuldmunale esitada.