Kuldmuna 2017

Call for entries
Feb 01, 2017
Submission deadline
Mar 08, 2017
Shortlist published
Mar 15, 2017
Awards announced
Mar 17, 2017

Submission of entries is closed


Osalemistingimused

NB! Tehnilise tõrke tõttu ei saa maksta läbi Safari browseri. Palun kasutage mõnda teist browserit.

Pikendasime tavahinnaga tööde esitamise aega kuni 03.03 (k.a)

(Juhendi terviktekstiga saate tutvuda aadressil kuldmuna.ee. Palume tutvuda!)

 1. Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite loodud reklaamid/tööd.
 2. Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud mitte varem kui 01.01.2016 ja mitte hiljem kui 31.01.2017. Tööde avaldamiseks loetakse:
  • film kategooria puhul esitamist litsentsi omava telejaama programmis; linastumist kinos; avaldamist internetis;
  • välireklaami puhul avalikku eksponeerimist avalikus ruumis või avalikes kohtades asuvatel reklaamipindadel (sh kaubandusasutuste ja muude aktiivsete ühiskondlike asutuste avalik siseruum);
  • trükireklaami puhul avaldamist trükituna levitatavas ajakirjandusväljaandes;
  • raadioreklaami puhul esitamist litsentsi omava raadiojaama programmis või kaubanduskeskuse siseraadios;
  • otsereklaami puhul postitatud (minimaalne kogus 20 tk) reklaami üleandmist selle tarbijale.
  • Kõik kampaaniad (v.a pro bono kampaaniad) peavad olema tasutud tööd, s.t klient on maksnud kampaania eest agentuurile ja meediale. Spetsiaalselt konkursi otstarbeks agentuuri initsiatiivil ja kuludega tehtud näidiskampaaniad (rahvusvahelises mõistes ghost ads) konkursile ei sobi.
  • Enesereklaam on lubatud ainult digitaalse, disaini- ja otsereklaami kategooriates. Teistes kategooriates võib žürii anda enesereklaami eest eriauhinna. Enesereklaami all on silmas peetud agentuuride enesereklaami, klient võib enda tehtud töid konkursile esitada.
  • Konkursil osalevad tööd peavad vastama avaldatud asukohamaa kehtivale seadusandlusele.
  • Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.
  • ETKALi juhatus kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.
  • Žürii esimehel on õigus töid, mis ei vasta osalemistingimustele (sh plagiaadid), mitte kvalifitseerida.
  • Žürii esimehel ja ETKALi juhatuse liikmetel on õigus nõuda esitatud tööde kohta tõendusmaterjale, mis kinnitavad töö vastavust käesoleva juhendi nõuetele.
  • ETKAL ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine konkursile toimub esitaja vastutusel.
  • Konkursil osalevad ainult need tööd, mille eest on osalemistasu makstud hiljemalt 07.03.2017.

Tööde esitamine

 1. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muudest nõuetest. Mittenõuetekohaselt esitatud töid konkursile ei lubata.
 2. Kõik konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida. Töid saab registreerida defol.io/kuldmuna/2017 vastavalt esitatud juhistele.
 3. Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.
 4. Esitatud tööde eest on võimalik tasuda panga- ja krediitkaardi linkidega ning arve alusel pangaülekandega. Pdf formaadis arve tellimine maksab 10 eurot. Tegu on Defolio kehtestatud nõudega.
 5. Iga konkursile esitatud üksiku töö eest tasub selle esitanud agentuur osalemistasu 75 € + 20% käibemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt osalemise kinnitusel olevatele tingimustele. Hind ETKALi liikmele on 60 € + 20% käibemaks.
 6. Iga konkursile esitatud seeria eest tasub selle esitanud agentuur osalemistasu 150 € + 20% käibemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt osalemise kinnitusel olevatele tingimustele. Hind ETKALi liikmele on 120 € + 20% käibemaks.
 7. Iga konkursile esitatud töö eest kampaania kategoorias tasub selle esitanud isik osalemistasu 145 € + 20% käibemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt osalemise kinnitusel olevatele tingimustele. Hind ETKALi liikmele on 116 € + 20% käibemaks. NB! Liidu liikmeks on võimalik astuda lihtavalduse alusel, tasudes ühekordse sisseastumismaksu ning igakuiselt 100 € liikmemaksu.
 8. Pesamuna 2017 noortekonkursile registreerimisel osalemistasu puudub.
 9. Töid, mille eest osalemistasu on konkursi sulgemispäevaks tasumata, ei hinnata.
 10. Agentuurid, kes on ETKALile liikmemaksu võlgu, võrdsustatakse mitteliikmega ning nende osalemistasu on samuti 25% suurem.
 11. Osalemistasu ei kuulu tagastamisele.
 12. Disainitööde puhul tuleb lisaks töö digitaalsele versioonile esitada ka töö originaal (füüsiline näidis). Originaaleksemplar tuleb märgistada samade andmetega, mis on töö digitaalsel versioonil, et garanteerida seos failide ja füüsilise näidise vahel. NB! Näidis tuleb saata või tuua Nordic Hotel Forums (Viru väljak 3) vastuvõttu hiljemalt 13. märtsiks. Peale kirjutage märgusõna „KULDMUNA 2017“. Töid on võimalik tagasi saada kuni 31.03.2017. ETKAL ei vastuta füüsiliste näidiste eest. LOE JÄRGMIST PUNKTI! TÄHTIS!
 13. Disainitööde numbrite süsteem:

  1. Registreerimismootor genereerib igale tööle unikaalse numbri, mille järgi tööd žürii jaoks sorteeritakse. Ilma numbrita tööd ei hinnata. Näidistele tuleb kinnitada/kirjutada numbrid kohale, mis ei takista töö sisulist mõistmist ja hindamist.
  2. Ümbrikul/pakendil, millega töö saadetakse, peab olema number selgelt nähtaval kohal. Iga töö füüsiline näidis tuleb pakendada eraldi, nii et seda oleks võimalik kategooriate vahel jagada. Numbrite alusel kontrollitakse läbi registreerimismootori tööde vastavust kategooriale.
 14. Töid saab esitada kuni 01.03.2017 (kell 23.59). Peale ametliku tähtaja möödumist võetakse töid vastu kuni 06.03.2017 (kell 23.59), kuid siis lisandub iga esitatud töö kohta 50% handling fee tasu.

Kategooriad

Reklaam

 • Film/Teenused, toiduained, varia
 • Välireklaam, poster/Teenused, toiduained, varia
 • Trükireklaam (print)/Teenused, toiduained, varia
 • Raadioreklaam/Teenused, toiduained, varia
 • Otsereklaam (postitatud reklaam)
 • Kampaania eelarvega alla 20 000 euro
 • Kampaania eelarvega üle 20 000 euro
 • Sotsiaalkampaania
 • Ambient
 • Pesamuna

Disain

 • Firmagraafika
 • Pakend
 • Printreklaami ja posteri craft
 • Video- ja raadioreklaami craft
 • Trükised (aastaaruanded, brošüürid, plakatid, muud trükised)
 • Keskkonnadisain (sise- ja välisruumi kujunduslahendused. Tegemist võib olla nii graafilise kui vormilise lahendusega: nt kontoris, linnaruumis, muuseumis jne).

Digitaalne reklaam

 • Koduleht (klassikalises mõistes ettevõtet, toodet või teenust tutvustav koduleht)
 • E-kaubandus. E-pood, toodete või teenuste müük internetis.
 • Teenus või rakendus. E-teenus, veebirakendus, mobiilirakendus.
 • Multimeedia lahendus. POS, muuseum, showroom, messilahendus, virtuaalreaalsus jne.
 • Kampaania/sotsiaalmeedia. Kampaania maandumisleht, sotsiaalmeedia leht/rakendus, bänner, kampaanialeht.

Meedia

 • Meedia kreatiivkasutus (creative usage of media)

PR

 • Turunduskommunikatsioon

Üritusturundus

 • Siseüritus (tellija enda töötajatele suunatud üritused)
 • Kliendiüritus (tellija poolt konkreetsele klientuurile suunatud kinnised üritused)
 • Avalik üritus (kogulahenduses konkreetse tellija poolt tellitud ja avalikkusele suunatud piletiga või piletita üritused)
 • Promotsioon (konkreetse brändi, toote või teenuse tutvustamise eesmärgil teostatud üritusturunduslahendused)

Tehnilised tingimused

Film

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Kategoorias Film hinnatakse kõiki reklaamotstarbelisi klippe, mis on loodud mis iganes meediaväljundi jaoks (tele, kino, internet). Hindamise aluseks on lugu/idee, selle unikaalsus, võimekus tekitada emotsiooni ning teostuse üldine kvaliteet. Tehnilised tingimused tööde esitamiseks:

 1. üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.

  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px
 2. ekraanipilt filmi kõige paremini iseloomustavast kaadrist. Faili formaat: JPG Parameetrid:

  • resolutsioon: 72 dpi
  • high compression quality, 8 in Photoshop, around 80%
  • mõõdud: minimaalselt 1024 x 768 px

Välireklaam, poster

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt kaks faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • high compression quality, 8 in Photoshop, around 80%
 • formaat: A4

Trükireklaam (print)

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt kaks faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • high compression quality, 8 in Photoshop, around 80%
 • formaat: A4

Raadioreklaam

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Heliklipi formaat:

üks heliklipp töö kohta laetuna üles soundcloud.com keskkonda. Soundcloud toetab AIFF, WAVE (WAV), FLAC, ALAC, OGG, MP2, MP3, AAC, AMR, ja WMA formaate.

või

üks ingliskeelse tekstiga videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.

Otsereklaam (postitatud reklaam)

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Reklaam, mis jõuab inimesteni otsese kontakti kaudu (otsepost, kutse, e-mail jms)  ja mis muudab või seob tarbimiskäitumist ning viib konkreetse ja mõõdetava tulemuseni (läbi call-to-actioni). 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • high compression quality, 8 in Photoshop, around 80%
 • formaat: A4

või

Üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda Formaat: H.264 Mõõdud: 1920 x 1080 px Kohustuslik: füüsiline näidis!

Ambient

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Selle kategooria mõtteks on tunnustada uut tüüpi (mitte lihtsalt uusi) ideid, mis toovad valdkonda uut sõnavara ja uusi mõtteviise ning viitavad uutele rollidele, mida agentuurid mängida saaksid. Lihtsalt uudsusest, hoolimata sõna kõlast, ei piisa. Ambient’i kategoorias soovitakse esile tõsta ja kiita kasulikke mutatsioone, mis näitavad, kui- das valdkond areneb, luues mõrasid olemasolevasse kultuuri, tuues samas kasu ka kliendile. Luuakse uusi ruume, uusi teenuseid, uusi platvorme ja lõpuks ka uusi käitumismalle.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • high compression quality, 8 in Photoshop, around 80%
 • formaat: A4 või Üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda

Kampaania

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

 1. üks videoklipp (case film) pikkusega kuni 120 sekundit töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.

  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px
 2. üks PDF-formaadis dokument.

  • Kampaania kirjeldus (briifi kokkuvõte, eesmärgid), maksimaalselt 150 sõna.
  • Teostuse ja elluviimise kirjeldus (lahendused), maksimaalselt 150 sõna.
  • Kampaania tulemuste kokkuvõte (tulemused), maksimaalselt 150 sõna.

Firmagraafika

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • formaat: A4

või

Üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda.

Formaat: H.264

Mõõdud: 1920 x 1080 px

Kohustuslik füüsiline näidis või kuni A3 formaadis väljaprint, resolutsioon 300 dpi.

Printreklaami ja posteri craft (printreklaami ja posteri teostus / teostusmeisterlikkus)

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Hinnatakse prinditud reklaamide tehnilist teostust: fotot, llustratsiooni, 3D-d, tüpograafiat jne. Ehk kõike seda, kuidas teostus toetab ideed.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • formaat: A4

Soovituslik kuni A3 formaadis väljaprint, resolutsioon 300 dpi.

Video- ja raadioreklaami craft (video- ja raadioreklaami teostus / teostusmeisterlikkus)

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Hinnatakse video- ja raadioreklaamide tehnilist teostust: produktsiooni, animatsiooni, näitlejatööd, muusikat jne. Ehk kõike seda, kuidas teostus toetab ideed. 

 1. üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.

  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px
 2. ekraanipilt kõige paremini iseloomustavast kaadrist. Faili formaat: JPG Parameetrid:

  • resolutsioon: 72 dpi
  • high compression quality, 8 in Photoshop, around 80%
  • mõõdud: minimaalselt 1024 x 768 px

Soovituslik kuni A3 formaadis väljaprint, resolutsioon 300 dpi.

Keskkonnadisain

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Osaleda võib nii sise- kui välisruumi kujunduslahendusega. Tegemist võib olla nii graafilise kui vormilise lahendu- sega (nt kontoris, linnaruumis, muuseumis jne). Siia alla ei kuulu sisekujundus kui selline.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • formaat: A4

või

Üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda.

Formaat: H.264

Mõõdud: 1920 x 1080 px

Kohustuslik: väljatrükk A3 (maksimaalselt neli tk)!

Pakend

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • formaat: A4 Kohustuslik: füüsiline näidis!

Trükised (aastaaruanded, brošüürid, plakatid, muud trükised)

Osaleda võib ükskõik millise kuju, suuruse ja otstarbega trükisega.

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • formaat: A4

Kohustuslik: füüsiline näidis!

Koduleht (klassikalises mõistes ettevõtet, toodet või teenust tutvustav koduleht)

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 1. veeb peab olema hinnatavas olekus avalik; 2. esitada lehekülje aadress (link); 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis; 4. idee kirjeldus, miks esitatakse.

E-kaubandus. E-pood, toodete või teenuste müük internetis.

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 1. E-pood peab olema hinnatavas olekus avalik; 2. esitada lehekülje aadress (link); 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis; 4. idee kirjeldus, miks esitatakse.

Teenus või rakendus. E-teenus, veebirakendus, mobiilirakendus.

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 1. rakendus peab olema hinnatavas olekus avalik; 2. esitada lehekülje aadress (link); 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis; 4. idee kirjeldus, miks esitatakse.

Multimeedia lahendus. POS, muuseum, showroom, messilahendus, virtuaalreaalsus jne.

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 1. esitada video töötavast rakendusest; 2. võimalusel esitada rakendus hinnatavas olekus žüriile kasutamiseks; 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis; 4. idee kirjeldus, miks esitatakse. 

Kampaania/sotsiaalmeedia. Kampaania maandumisleht, sotsiaalmeedia leht/rakendus, bänner, kampaanialeht.

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 1. kampaania komponendid peavad olema esitatud toimival kujul linkidena; 2. esitada aadressid (link); 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis; 4. idee kirjeldus, miks esitatakse;

Meedia kreatiivkasutus

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Üks PDF-formaadis dokument:

 1. kampaania nimi
 2. kampaania aeg
 3. klient
 4. agentuur(id)
 5. meediastrateegia (maksimaalselt 500 tähemärki): taustainfo, kasutatud meedialiigid ja põhjendus meediapindade valikule, sihtrühma analüüs, idee
 6. teostuse kirjeldus
 7. kampaania tulemused
 8. loovlahenduse näidis või üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.
  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px

Turunduskommunikatsioon

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

Üks PDF-formaadis dokument (maksimaalselt kaks lehekülge):

 1. töö nimetus
 2. kategooria, milles kandideeritakse
 3. töö esitaja/teostaja nimi ja selgitus, kas organisatsioonisisene kommunikatsioonikorraldaja või agentuur, projektimeeskonna liikmete nimekiri
 4. projekti eesmärk/kliendi briif
 5. projekti eelarve (sisaldab nii konsultatsioonitasu kui kõiki kulusid)
 6. valitud strateegia lühikirjeldus
 7. lühikokkuvõte teostusest
 8. projekti/kampaania tulemuste ülevaade
 9. hinnang projekti kuluefektiivsusele
 10. hinnang lahenduse loovusele ja originaalsusele või üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.
  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px

Siseüritus

Kliendiüritus

Avalik üritus

Promotsioon

Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.

 1. üks videoklipp (maksimaalselt 120 sekundit) töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.

  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px
  • Videomaterjal peab olema inglisekeelne (või varustatud ingliskeelsete subtiitritega).
  • Iga töö juurde on võimalik lisada kuni viis JPG/PNG formaadis kirjeldavat pilti.
 2. üks PDF-formaadis dokument (eesti ja inglise keeles):

  • ürituse ülesande püstitus – ootused ja eesmärgid, turundusega seotud ja kommunikatsioonieesmärgid, maksimaalselt 600 tähemärki/per keel.
  • ürituse elluviimise kirjeldus, eraldi tuua välja ürituse uudsed ja seda teistest eristavad lahendused, maksimaalselt 1200 tähemärki/per keel.
  • tulemus – kas ja millises mahus said püstitatud eesmärgid täidetud, maksimaalselt 600 tähemärki/per keel. NB! Tööd, mis ületavad lubatud tähemärkide arvu, konkursile ei kvalifitseeru.

Pesamuna 2017 noortekonkurss

Üks pdf-formaadis esitlus, milles on välireklaami ja internetikanali (valikuliselt kas bänner, youtube, Facebook, jm) lahendused.