Kuldmuna 2016

Call for entries
Feb 01, 2016
Submission deadline
Mar 09, 2016
Shortlist published
Mar 17, 2016
Awards announced
Mar 18, 2016

Submission of entries is closed


Osalemistingimused

 1. Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite loodud reklaamid/tööd.
 2. Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud mitte varem kui 01.01.2015 ja mitte hiljem kui 31.01.2016. Tööde avaldamiseks loetakse:
  • telereklaami puhul esitamist litsentsi omava telejaama programmis; linastumist kinos; avaldamist internetis;
  • välireklaami puhul avalikku eksponeerimist avalikus ruumis või avalikes kohtades asuvatel reklaamipindadel (sh kaubandusasutuste ja muude aktiivsete ühiskondlike asutuste avalik siseruum);
  • trükireklaami puhul avaldamist trükituna levitatavas ajakirjandusväljaandes;
  • raadioreklaami puhul esitamist litsentsi omava raadiojaama programmis või kaubanduskeskuse siseraadios;
  • postitatud reklaami puhul postitatud (minimaalne kogus 20 tk) reklaami üleandmist selle tarbijale.
 3. Kõik kampaaniad (v.a pro bono kampaaniad) peavad olema tasutud tööd, s.t klient on maksnud kampaania eest agentuurile ja meediale. Spetsiaalselt konkursi otstarbeks agentuuri initsiatiivil ja kuludega tehtud näidiskampaaniad (rahvusvahelises mõistes ghost ads) konkursile ei sobi.
 4. Enesereklaam on lubatud ainult digitaalse, disaini- ja postitatud reklaami kategooriates. Teistes kategooriates võib žürii anda enesereklaami eest eriauhinna. Enesereklaami all on silmas peetud agentuuride enesereklaami, klient võib enda tehtud töid konkursile esitada.
 5. Konkursil osalevad tööd peavad vastama avaldatud asukohamaa kehtivale seadusandlusele.
 6. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.
 7. ETKALi juhatus kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.
 8. Žürii esimehel on õigus töid, mis ei vasta osalemistingimustele (sh plagiaadid), mitte kvalifitseerida.
 9. Žürii esimehel ja ETKALi juhatuse liikmetel on õigus nõuda esitatud tööde kohta tõendusmaterjale, mis kinnitavad töö vastavust käesoleva juhendi nõuetele.
 10. ETKAL ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine konkursile toimub esitaja vastutusel.
 11. Konkursil osalevad ainult need tööd, mille eest on osalemistasu makstud hiljemalt 03.03.2016.

Tööde esitamine

 1. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muudest nõuetest. Mittenõuetekohaselt esitatud töid konkursile ei lubata.
 2. Kõik konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida. Töid saab registreerida defol.io/kuldmuna/2016 vastavalt esitatud juhistele.
 3. Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii kõigest aru saaks.
 4. Iga konkursile esitatud üksiku töö eest tasub selle esitanud agentuur osalemistasu 60 € + 20% käibemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt osalemise kinnitusel olevatele tingimustele.
 5. Iga konkursile esitatud seeria eest tasub selle esitanud agentuur osalemistasu 120 € + 20% käibemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt osalemise kinnitusel olevatele tingimustele.
 6. Iga konkursile esitatud töö eest kampaania kategoorias tasub selle esitanud isik osalemistasu 116 € + 20% käibemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt osalemise kinnitusel olevatele tingimustele.
 7. Pesamuna 2016 noortekonkursile registreerimisel osalemistasu puudub.
 8. Töid, mille eest osalemistasu on konkursi sulgemispäevaks tasumata, ei hinnata.
 9. Osalemistasu firmadele, kes ei ole ETKALi liikmed, on iga esitatava töö kohta 25% suurem. NB! Liidu liikmeks on võimalik astuda lihtavalduse alusel, tasudes ühekordse sisseastumismaksu ning igakuiselt 100 € liikmemaksu ( liikmemaksuvaba kuu aastas on juuli).
 10. Agentuurid, kes on ETKALile liikmemaksu võlgu, võrdsustatakse mitteliikmega ning nende osalemistasu on samuti 25% suurem.
 11. Osalemistasu ei kuulu tagastamisele.
 12. Disainitööde puhul tuleb lisaks töö digitaalsele versioonile esitada ka töö originaal (füüsiline näidis). Originaaleksemplar tuleb märgistada samade andmetega, mis on töö digitaalsel versioonil, et garanteerida seos failide ja füüsilise näidise vahel. NB! Näidis tuleb saata või tuua Nordic Hotel Forums (Viru väljak 3) vastuvõttu hiljemalt 14. märtsiks. Peale kirjutage märgusõna „KULDMUNA 2016“. Töid on võimalik tagasi saada kuni 31.03.2016. ETKAL ei vastuta füüsiliste näidiste eest. LOE JÄRGMIST PUNKTI! TÄHTIS!
 13. Disainitööde numbrite süsteem:

  1. Registreerimismootor genereerib igale tööle unikaalse numbri, mille järgi tööd žürii jaoks sorteeritakse. Ilma numbrita tööd ei hinnata. Näidistele tuleb kinnitada/kirjutada numbrid kohale, mis ei takista töö sisulist mõistmist ja hindamist.
  2. Ümbrikul/pakendil, millega töö saadetakse, peab olema number selgelt nähtaval kohal. Iga töö füüsiline näidis tuleb pakendada eraldi, nii et seda oleks võimalik kategooriate vahel jagada. Numbrite alusel kontrollitakse läbi registreerimismootori tööde vastavust kategooriale.
 14. Töid saab esitada kuni 03.03.2016 (kell 23.59). Peale ametliku tähtaja möödumist võetakse töid vastu kuni 05.03.2016 (kell 23.59), kuid siis lisandub iga esitatud töö kohta 50% handling fee tasu.

Kategooriad

Reklaam

 • Telereklaam (sh kinoreklaam, internetireklaam)/Teenused, toiduained, varia
 • Välireklaam, poster/Teenused, toiduained, varia
 • Trükireklaam (print)/Teenused, toiduained, varia
 • Raadioreklaam/Teenused, toiduained, varia
 • Otsepost (postitatud reklaam)
 • Kampaania eelarvega alla 30 000 euro
 • Kampaania eelarvega üle 30 000 euro
 • Sotsiaalkampaania
 • Ambient
 • Pesamuna

Disain

 • Firmagraafika
 • Pakend
 • Foto
 • Illustratsioon
 • Trükised (aastaaruanded, brošüürid, plakatid, muud trükised)
 • Keskkonnadisain (sise- ja välisruumi kujunduslahendused. Tegemist võib olla nii graafilise kui vormilise lahendusega: nt kontoris, linnaruumis, muuseumis jne).

Digitaalne reklaam

 • Kodulehed B2C
 • Kodulehed B2B
 • On-line rakendus (e-pood, internetipank, mobiil jne)
 • Off-line rakendus (POS, muuseum, showroom, messilahendus, mobiili- ja tahvliäpid jne)
 • Kampaania/sotsiaalmeedia (minisait, sotsiaalmeedia leht/rakendus, bänner, kampaanialeht)
 • Varia (tööd, mis teiste kategooriate alla ei lähe)

Meedia

 • Meedia kreatiivkasutus (creative usage of media)

PR

 • Turunduskommunikatsioon/reklaam

Üritusturundus

 • Sisekommunikatsioon (tellija enda töötajatele suunatud üritused)
 • Kliendiüritus (tellija poolt konkreetsele klientuurile suunatud kinnised üritused)
 • Avalik/sotsiaal (kogulahenduses konkreetse tellija poolt tellitud ja avalikkusele suunatud piletiga või piletita üritused)
 • Promotsioon (konkreetse brändi, toote või teenuse tutvustamise eesmärgil teostatud üritusturunduslahendused)

Tehnilised tingimused

Telereklaam

 1. üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.
  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px
 2. ekraanipilt filmi kõige paremini iseloomustavast kaadrist. Faili formaat: JPG Parameetrid: − resolutsioon: 72 dpi − high compression quality, 8 in Photoshop, around 80% − mõõdud: minimaalselt 1024 x 768 px

Välireklaam, poster

Trükireklaam (print)

Faili formaat: JPG; maksimaalselt kaks faili töö kohta. Parameetrid: − resolutsioon: 300 dpi − high compression quality, 8 in Photoshop, around 80% − formaat: A4

Raadioreklaam

Heliklipi formaat: üks heliklipp töö kohta laetuna üles soundcloud.com keskkonda. Soundcloud toetab AIFF, WAVE (WAV), FLAC, ALAC, OGG, MP2, MP3, AAC, AMR, ja WMA formaate.

Otsepost (postitatud reklaam)

Ambient

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta.

Parameetrid:

 • resolutsioon: 300 dpi
 • high compression quality, 8 in Photoshop, around 80%
 • formaat: A4 või Üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda

 • Formaat: H.264

 • Mõõdud: 1920 x 1080 px

Postitatud kategoorias on kohustuslik füüsiline näidis!

Kampaania

 1. üks videoklipp (case film) pikkusega kuni 120 sekundit töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.

  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px
 2. üks PDF-formaadis dokument.

  • Kampaania kirjeldus (briifi kokkuvõte, eesmärgid), maksimaalselt 150 sõna.
  • Teostuse ja elluviimise kirjeldus (lahendused), maksimaalselt 150 sõna.
  • Kampaania tulemuste kokkuvõte (tulemused), maksimaalselt 150 sõna.

Firmagraafika

Foto & illustratsioon

Keskkonnadisain

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. Parameetrid: − resolutsioon: 300 dpi − formaat: A4 Kohustuslik: väljatrükk A3 (maksimaalselt neli tk).

Pakend

Trükised (aastaaruanded, brošüürid, plakatid, muud trükised)

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. Parameetrid: − resolutsioon: 300 dpi − formaat: A4 Kohustuslik: füüsiline näidis.

B2C ja B2B kodulehed

 1. veeb peab olema hinnatavas olekus avalik
 2. esitada lehekülje aadress (link)
 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis
 4. idee kirjeldus, miks esitatakse

On-line rakendus

 1. rakendus peab olema hinnatavas olekus avalik
 2. esitada lehekülje aadress (link)
 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis
 4. idee kirjeldus, miks esitatakse

Off-line rakendus

 1. esitada video töötavast rakendusest
 2. võimalusel esitada rakendus hinnatavas olekus žüriile kasutamiseks
 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis
 4. idee kirjeldus, miks esitatakse

Digitaalne kampaania/sotsiaalmeedia

 1. kampaania komponendid peavad olema esitatud toimival kujul linkidena
 2. esitada aadressid (link)
 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis
 4. idee kirjeldus, miks esitatakse
 5. esitada kampaania tulemused

Varia

 1. lahendus peab olema hinnatavas olekus avalik
 2. esitada aadress (link)
 3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis
 4. idee kirjeldus, miks esitatakse

Meedia kreatiivkasutus

Üks PDF-formaadis dokument:

 1. kampaania nimi
 2. kampaania aeg
 3. klient
 4. agentuur(id)
 5. meediastrateegia (maksimaalselt 500 tähemärki): taustainfo, kasutatud meedialiigid ja põhjendus meediapindade valikule, sihtrühma analüüs, idee
 6. teostuse kirjeldus
 7. kampaania tulemused
 8. loovlahenduse näidis või üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.
  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px

Turunduskommunikatsioon/reklaam

Üks PDF-formaadis dokument (maksimaalselt kaks lehekülge):

 1. töö nimetus
 2. kategooria, milles kandideeritakse
 3. töö esitaja/teostaja nimi ja selgitus, kas organisatsioonisisene kommunikatsioonikorraldaja või agentuur, projektimeeskonna liikmete nimekiri
 4. projekti eesmärk/kliendi briif
 5. projekti eelarve (sisaldab nii konsultatsioonitasu kui kõiki kulusid)
 6. valitud strateegia lühikirjeldus
 7. lühikokkuvõte teostusest
 8. projekti/kampaania tulemuste ülevaade
 9. hinnang projekti kuluefektiivsusele
 10. hinnang lahenduse loovusele ja originaalsusele või üks videoklipp töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.
  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px

Sisekommunikatsioon

Kliendiüritus

Avalik/sotsiaal

Promotsioon

 1. üks videoklipp (maksimaalselt 120 sekundit) töö kohta laetuna üles vimeo.com või youtube.com keskkonda.

  • Formaat: H.264
  • Mõõdud: 1920 x 1080 px
  • Videomaterjal peab olema inglisekeelne (või varustatud ingliskeelsete subtiitritega).
  • Iga töö juurde on võimalik lisada kuni viis JPG/PNG formaadis kirjeldavat pilti.
 2. üks PDF-formaadis dokument (eesti ja inglise keeles):

  • ürituse ülesande püstitus – ootused ja eesmärgid, turundusega seotud ja kommunikatsioonieesmärgid, maksimaalselt 600 tähemärki/per keel.
  • ürituse elluviimise kirjeldus, eraldi tuua välja ürituse uudsed ja seda teistest eristavad lahendused, maksimaalselt 1200 tähemärki/per keel.
  • tulemus – kas ja millises mahus said püstitatud eesmärgid täidetud, maksimaalselt 600 tähemärki/per keel. NB! Tööd, mis ületavad lubatud tähemärkide arvu, konkursile ei kvalifitseeru.

Pesamuna 2016 noortekonkurss

Üks pdf-formaadis esitlus, milles on välireklaami ja internetikanali (valikuliselt kas bänner, youtube, Facebook, jm) lahendused.