Innlandsperler 2019

Call for entries
Sep 06, 2019
Submission deadline
Sep 21, 2019
Shortlist published
Oct 25, 2019
Awards announced
Oct 25, 2019

Submission of entries is closed


Innlandsperler er en årlig kreativ konkurranse hvor vi kårer det beste arbeidet som er gjort innen kommunikasjon, reklame, design og kreativt arbeid i Oppland og Hedmark det siste året. Bidrag kan sendes inn mellom 6. og 20 september. Det hele toppes med en storslagen prisutdeling 25. oktober.

Bidrag blir vurdert av en jury sammensatt av uavhengige fagpersoner lokalt og nasjonalt samt representanter for målgrupper.

Klikk her for å lese mer om Innlandsperler og påmelding til prisutdelingen

Innleveringsfristen for arbeider er 20. september 2019 kl. 23.59.

Husk å legge ved et forsidebilde på 1920x1080px som illustrerer arbeidet godt, dette blir brukt på storskjerm under prisutdelingen.

En skriv med utfyllende informasjon/forklaring/fortelling om arbeidet anbefales å legge ved. Det gir juryen en bedre forståelse og grunnlag for vurdering.

Tips og råd til innlevering

Hva det koster:

  • Pris per innsendte arbeid:

Medlemmer: 72 euro (innsendingportalen kan kun ta betaling i euro)

Ikke medlemmer: 90 euro (innsendingportalen kan kun ta betaling i euro)

Studenter: 0,- (max 2. stk) Utover dette er prisen 300,- pr. bidrag og faktureres i etterkant.

​Medlemmer får rabattkode ved å henvende seg til post@hoom.no. Denne brukes i portalen for å få redusert pris.

Betaling for innsending skjer direkte i denne løsningen når arbeider er ferdig lastet inn.

Skulle du ha noen spørsmål, kan du sende dem til post@hoom.no

.

Kategorier:

Større prosjekter som omfatter både visuell identitet, nettsider og andre elementer kan deles opp og sendes inn i flere kategorier.

• Annonse (Print/nett): -Denne kategorien omfatter enkeltannonser og annonsekampanjer. Annonse for oppdragsgiver som er rykket inn i dags-, uke-, fagpresse eller på nett.

• Kampanje: -(DM inngår i denne kategorien og forsvinner som egen kategori)Reklamekampanjer hvor det kreative konseptet er tatt ut i to eller flere ulike medier blant kategoriene: Print, Film, Radio, DM , Interaktive medier eller sosiale medier.Kategorien skal belønne samspillet mellom de ulike mediene og evnen til å utnytte hvert enkelt medies unike fordeler.

• Film: -Kategorien inkluderer alt av filmer som er sendt på lineære TV-kanale, kino og digitale flater/sosiale medier. ​

• Mobil/App: -Alle former for mobilkampanjer, app’er, mobilsider for håndholdte enheter og sms/mms-kampanjer.

• Nettsider: -Alt av nettsider og kampanjesider, - både merkevarebyggende og tjenesteytende løsninger. ​

• Foto: -Gjelder for foto som er benyttet i en reklame- eller designjobb. Foto leveres både separat og implementert i den kommersielle jobben. ​

• Illustrasjon/3D: -Illustrasjon/3D som er benyttet i en reklame- eller designjobb. Arbeidet leveres både separat og implementert i den kommersielle jobben. ​

• Design i trykte medier: -Omfatter grafiske konsepter og layout for bøker, brosjyrer og magasiner eller grafiske konsepter applisert på andre typer produkter som pakningsdesign, plakater, skilting, formgivning av årsrapporter, foldere, prospekt, kataloger, reklameaviser, tidsskrifter, DM og andre trykksaker. Det anbefales at fysiske bidrag avfotograferes og beskrives skriftlig.

• Liten visuell identitet (budsjett under 50 000,-): -Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.)

• Stor visuell identitet (budsjett over 50 000,-): -Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer applisert på alle flater (logo, typografi, farger, retningslinjer, trykksaker osv.)

• Logo: -Kategorien verdsetter den gode logoen alene. Logo sendes inn i hovedlogo og sort versjon. Legg ved et eksempel på logoen i bruk.

• Tekst: -Omfatter tekst som er benyttet i en reklame- eller designjobb. Teksten leveres implementert i den kommersielle jobben samt under feltet “Beskrivelse av arbeidet/problemstillingen”. Tekster til radio og film kan også leveres.

• Pakningsdesign: -Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder. ​

• Utendørs/omgivelser: -Alle typer av skilt- og informasjonssystemer, utstillingsdesign, eksponeringsdesign og retaildesign. ​

• Kundens pris: Målsetningen er å involvere kundene og bevisstgjøre de på kvalitet og fag. Kundeprisen deles ut til en annonsør som evner å skape engasjement, har skapt resultater både internt og eksternt og som utmerker seg ved å skape uventede og dristige løsninger. Kategori: Kommunikasjon, reklame/Design identitet. Juryen vil bestå av representanter fra de ulike kundene på innlandet. Her håper vi kunder og byråer går sammen for å sende inn bidrag.

• Radio/Audio: -Uavhengig av mediekanal, inkluderer podcast, Spotify, Wimp osv. ​

• Studentarbeider: -Arbeider for kommersielle og ikke-kommersielle oppdragsgivere, reelle eller fiktive. Arbeider som sendes inn i studentkategorien kan ikke sendes inn i andre kategorier. Bidraget må fylle kravene for en av de øvrige kategoriene. Bidrag og kategori spesifiseres under feltet “Beskrivelse av arbeidet/problemstillingen”. Studenter som sender inn bidrag må ha fylt 18 år innen arrangementsdagen. Ved gruppearbeid holder det at ett medlem oppfyller dette kravet, men kun personer over 18 år kan delta på selve prisutdelingen. Det kan sendes inn maksimalt ett bidrag per gruppe/person. Bidrag fra alle utdanningsnivåer ønskes velkommen. ​

• Perleprisen - Nomineres av bransjen -Deles ut av HOOM til en person i bransjen som enten ved lang og tro tjeneste i bransjen, engasjement for faget eller på annen måte har utmerket seg på en positiv måte. Prisen deles ut når styret i HOOM finner dette rett. Nominasjoner til Perleprisen sendes til post@hoom.no (merk mail med PERLEPRIS)

.