Eesti filmi- ja teleauhinnad

Call for entries
Jan 17, 2018
Submission deadline
Feb 26, 2018
Shortlist published
Feb 26, 2018
Awards announced
Mar 24, 2018

Submission of entries is closed


TELEAUHINDADE STATUUT

 

OSALEMISTINGIMUSED

 

1. Kandidaatide valiku teeb Eestis teletoodangut tootev meediagrupp (Eesti Rahvusringhääling, AS Eesti Meedia, All Media Eesti AS), esitades oma nominendid superžüriile hindamiseks allolevates kategooriates.

2. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud 3 kandidaati.

3. Osalema on oodatud:

 • kõik kodumaised saated ja sarjad, mille uued osad (k.a uute osadega vanad sarjad) on olnud esimest korda eetris ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2017. Igast saatesarjast võib telekanalite esindaja esitada ühte kategooriasse 1 osa.

 • näitlejate, saatejuhtide, režissööride, stsenaristide, toimetajate ning operaatorite nominendid peavad olema seotud konkreetse teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2017.

4. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muudest nõuetest.

5. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.

6. Materjalide esitamine Eesti Filmi Instituudile toimub esitaja vastutusel.

7. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2018 kell 17:00.

8. Ebatäielikult esitatud materjalid langevad automaatselt võistlusest välja.

9. Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.

10. Eesti Filmi Instituut võtab vajadusel õiguse langetada otsuseid valikuprotsessis tekkinud vaidluste või erimeelsuste lahendamiseks.


TELEKATEGOORIAD

 

 1. Parim tõsielusaade (factual/reality)

 2. Parim teleseriaal

 3. Parim meelelahutussaade

 4. Parim uus saade

 5. Parim erisaade

 6. Parim ajakirjanduslik lugu

 7. Parim naisnäitleja televisioonis

 8. Parim meesnäitleja televisioonis

 9. Parim naissaatejuht

 10. Parim meessaatejuht

 11. Parim režissöör

 12. Parim stsenarist

 13. Parim toimetaja

 14. Parim operaator


NOMINENTIDE ESITAMISE KORD

 

1. Meediagrupid esitavad igasse kategooriasse kolm kandidaati ning kõikide esitatud kandidaatide osas peab iga meediagrupp esitama korraldajale professionaalsed fotod. Nominentide valik kinnitatakse telekanalite esindajate poolt teležürii esimeses voorus.

Iga nominendi kohta tuleb esitada järgnevad materjalid:

 • 1 osa eetrikõlbuliku videofailina

 • Võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga valik katkendeid.

 • Esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust, märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.

 • Esitatud episoodide juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega 100 sõna. Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalidel.

 • Esitaja edastab saate, sarja või isiku heas kvaliteedis pressifotod (1-5 tk) ning võimalusel saate või sarja logo.

 • Telekanalite esindaja vastutab ja tagab korraldajale kõikide enda poolt konkursile edastatud materjalide kasutusõigused EFTAga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.

 • Kõikide esitatavate nominentide kohta tuleb lisada ka kontaktandmed.

2. Ebatäielikult esitatud projektid langevad automaatselt võistlusest välja.

3. Iga telekanali esindaja tagab online arhiivis hindamises osalevate episoodide kättesaadavuse esitatud videolingil. Kõik eelpool kirjeldatud nominentide materjalid (fotod, sünopsised, põhjendused jne) laetakse korraldusmeeskonna poolt ülesse EFTA teleauhindade konkursi Defolio keskkonda.


ESITAMISTINGIMUSED

 

1. Esitaja tagab, et saade/sari vastab ettenähtud tingimustele.

2. Esitaja annab üle õiguse näidata EFTA raames esitatud katkendeid k.a reklaami eesmärgil.

3. Esitaja annab üle õiguse kasutada esitatud materjali, sealhulgas muusikat EFTA raames nüüd ja edaspidi.

4. Esitaja kinnitab, et esitatud kandidaadid on andnud oma nõusoleku hindamises osaleda ning esitatud materjale kasutada nii ürituse kommunikatsioonis kui ka üritusel.

5. Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.

6. Eesti Filmi Instituudil on õigus kandidaate, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.

7. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2018 kell 17:00.


ŽÜRII JA HINDAMISPROTSESS

 

1. Teletoodangu nominente hindab kuni 13-liikmeline valdkonna professionaalidest koosnev kahevooruline žürii.

2. EFTA teležürii on kahevooruline: I voor koosneb kuni kuuest valdkonna eksperdist (kolme meediagrupi esindajast). Telekanalite esindajad teevad eelnevalt iga meediagrupi eelvaliku kolme kandidaadi osas vastavates kategooriates. Nominendid kinnitab telekanalite esindajate ühisžürii ning iga meediagrupp saab olla esindatud igas kategoorias ühe nominendiga.

II voor ehk superžürii, mis koosneb kuni 7 eksperdist. Žüriiliikmed on valitud kõigi kolme meediagrupi poolt esitatud kandidaatide seast. Superžürii kohtumisel võivad osaleda ka I vooru žüriiliikmed, kes saavad presenteerida esitatud nominente. Hindamise II voorus ehk superžürii kohtumisel valitakse võitjad. II vooru tulemused selguvad korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt 11.03.2018, kuid need avalikustatakse EFTA galal 24. märtsil Nordea Kontserdimajas.

3. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.

4. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga.

5. Superžüriil on võimalik esitatud materjale vaadata Defolio keskkonnas. Materjalid on ligipääsetavad pärast seda, mil on selgunud nominendid.

6. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt 3 kandidaati.

7. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

8. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.

9. Žürii otsused on konsensuslikud.

10. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

11. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne lõppvooru hindamist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on teleauhindade žürii avalik kõneisik.

12. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 24. märtsil Nordea Kontserdimajas. Nominendid tehakse avalikuks hiljemalt 1. märtsiks.

13. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.