Eesti filmi- ja teleauhinnad

Call for entries
Jan 17, 2018
Submission deadline
Feb 07, 2018
Shortlist published
Feb 26, 2018
Awards announced
Mar 24, 2018

Submission of entries is closed


FILMIAUHINDADE STATUUT

 

OSALEMISTINGIMUSED

 

Filmiauhindade hindamisele kvalifitseeruvad kõik mängu-, dokumentaal-, lühi- ja animafilmid, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2017.

 1. Kõikide kategooriate puhul peab filmi peatootja olema Eesti filmitootmisettevõte, kelle osalus moodustab bilateraalse kaastootmise korral 51% filmi eelarvest, trilateraalse kaastootmise korral peab Eesti osalus moodustama samuti enamuse.
 2. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muudest nõuetest.
 3. Nominente saab esitada alates 17. jaanuarist 2018 ja esitamise tähtaeg on 7. veebruar 2018 kell 23:59.
 4. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.
 5. Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.
 6. Materjalide üleslaadimine Defolio keskkonda toimub esitaja vastutusel.
 7. Ebatäielikult esitatud projektid langevad automaatselt võistlusest välja.

FILMIKATEGOORIAD

 

 1. Parim mängufilm

  • täispikk mängufilm pikkusega üle 70 minuti, mis on esilinastunud kinos ajavahemikus 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017 ning olnud kinolevis vähemalt üks nädal, 7 päeva järjest.
 2. Parim dokumentaalfilm

  • dokumentaalfilm pikkusega vähemalt 30 minutit, mis on esilinastunud kinos (teleesilinastust ei arvestata) ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017.
 3. Parim animafilm

  • lühianimatsioon ja täispikk animafilm, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017.
 4. Parim lühifilm

  • lühifilm pikkusega kuni 30 minutit, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2017.
 5. Parim naisnäitleja

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 6. Parim meesnäitleja

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 7. Parim režissöör

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 8. Parim stsenarist

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 9. Parim operaator

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 10. Parim helilooja

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 11. Parim filmikunstnik

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 12. Parim helirežissöör

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 13. Parim monteerija

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 14. Parim kostüümikunstnik

  • valitakse käesoleval aastal linastunud filmide seast.
 15. Aasta tegija

  • tunnustus aasta jooksul silma paistnud filmiprofessionaalile, keda ei ole filmiauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates. Nominente võivad esitada filmivaldkonna professionaalid, institutsioonid ning liidud.

NOMINENTIDE ESITAMISE KORD

 

 1. Nominente võivad esitada produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 7. veebruarini kell 23:59. Nominentide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha ka erialaliidud.
 2. Nominentidena ei saa osaleda harrastuslik filmilooming; tellimus-, õppe, promotsiooni- ja reklaamfilmid; pornograafilised, rassismi või vägivalda propageerivad filmid.
 3. Esitaja kinnitab, et nõustub regulatsioonitingimustega ning kandidaadiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning esitaja omab kõiki õiguseid tööde esitamiseks.
 4. Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt regulatsioonitingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu (kõrgresolutsiooniga fotod, klipid, treilerid), sh filmi sünopsis kogupikkusega kuni 100 sõna.
 5. Esitaja kinnitab, et Eesti Filmi Instituudile konkursi jaoks esitatavatele materjalidele on olemas kõik õigused teoste kasutamiseks EFTAga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.
 6. Produtsent garanteerib esitatava materjali (filmilink koos filmi treileri ja fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 7.02.2018 kell 23:59.
 7. Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.
 8. Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.

ŽÜRII JA HINDAMISPROTSESS

 

1. Oma valdkonna professionaalidest koosneva ekspertžürii komplekteerib Eesti Filmi Instituut (EFI) koostöös erialaliitudega, nende seas, Eesti Kinoliit, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Filmitööstuse Klaster ja Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu, kes esitavad kandidaadid ning kelle seast loositakse lõplik žürii. Iga erialaliit esitab kandidaadina 3 žüriiliiget, seda eelneva nõusoleku ning tingimusega, et ta ei ole seotud 2017.a filmitoodanguga. Kahevooruline žürii koosneb 19 filmiprofessionaalist.

2. EFTA filmižürii on kahevooruline:

I voor ehk erialakeskne žürii, mis koosneb 14 valdkonna eksperdist. Mõlemas žüriis on esindatud 7 eksperti.

Esimene erialakeskne žürii hindab järgnevaid kategooriaid:
 • Parim mängufilm
 • Parim dokumentaalfilm
 • Parim animafilm
 • Parim režissöör
 • Parim stsenarist
 • Parim meesnäitleja
 • Parim naisnäitleja
 • Aasta tegija
Teine erialakeskne žürii hindab järgnevaid kategooriaid:
 • Parim lühifilm
 • Parim operaator
 • Parim helilooja
 • Parim helirežissöör
 • Parim filmikunstnik
 • Parim monteerija
 • Parim kostüümikunstnik
 • Aasta tegija

II voor ehk superžürii, mis koosneb 7 eksperdist. 2 žüriiliiget liiguvad edasi superžüriisse I voorust ning ülejäänud 5 valitakse esitatud kandidaatidest.

3. Juhul kui konkursi jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end koheselt žürii tööst.
4. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.
5. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga.
6. Žüriil on võimalik filme vaadata Defolio online-keskkonnas. Filmid on ligipääsetavad alates 8. veebruarist, mil on lõppenud filmiauhindadele kandideerimine.
7. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt 3 kandidaati.
8. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.
9. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.
10. Žürii hindamise I voorus valitakse nominendid ning tulemused selguvad hiljemalt 25.02.2018. Žürii hindamise II voorus ehk superžürii kohtumisel valitakse võitjad. II vooru tulemused selguvad superžürii ja korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt 11.03.2018, kuid need avalikustatakse EFTA galal 24. märtsil Nordea Kontserdimajas.
11. Žürii otsused on konsensuslikud.
12. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.
13. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne lõppvooru hindamist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on filmiauhindade žürii avalik kõneisik.
14. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 24. märtsil Nordea kontserdimajas. Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt 1. märtsiks.
15. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.