EFTA 2021: teleauhindade konkurss

Call for entries
Mar 17, 2021
Submission deadline
Apr 30, 2021
Shortlist published
Aug 24, 2021
Awards announced
Sep 17, 2021

Submission of entries is closed


EFTA TELEAUHINDADE STATUUT 2021

Osalemistingimused

EFTA teleauhindade konkursile kvalifitseeruvad Eesti teletoodangu kõik kodumaised saated ja sarjad (k.a uute osadega vanad sarjad), mis olid Eesti Rahvusringhäälingu, OÜ Duo Media Networks, All Media Eesti AS, Telia Eesti AS või Elisa Teleteenused AS eetris või voogedastusplatvormil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2020.

Näitlejate, saatejuhtide, režissööride, stsenaristide, toimetajate, produtsentide, lavastajate, heliloojate, monteerijate, operaatorite helirežissööride, valgustajate, grimeerijate ja stilistide kandidaadid peavad olema seotud teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2020.

Auhinnagalast toodab ülekande ERR. Ülekannet näidatakse kanalitel ETV ja ETV2.

Telekategooriad

 1. Parim teleseriaal (esitada üks osa)
 2. Parim tõsielusaade (teledokumentalistika, tõsielu kajastav ja dokumenteeriv saade või saatesari, esitada üks osa)
 3. Parim päevakajasaade (päevakajalisi teemasid käsitlev saade või saatesari, esitada üks osa)
 4. Parim meelelahutussaade (esitada üks osa)
 5. Parim erisaade (ühekordse või kindla perioodiga sündmust kajastav saade või saatesari, esitada üks osa)
 6. Parim ajakirjanduslik lugu (esitada üks konkreetne osa või lugu)
 7. Parim intervjueerija (stuudio- ja teleintervjuude läbiviija, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade või saatesari)
 8. Parim reporter (sündmuskäigu vahetu kajastaja videoloos, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade või saatesari)
 9. Parim meelelahutussaate juht (esitada üks konkreetne isik või saatejuhtide kooslus ja nendega seotud saade või saatesari)
 10. Parim naisnäitleja sarjas (esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud teleseriaal)
 11. Parim meesnäitleja sarjas (esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud teleseriaal)
 12. Aasta uus tulija (2020. aasta jooksul esmakordselt eetrisse jõudnud uus saade, saatesari või teleseriaal, esitada üks osa)
 13. Aasta sisulooja (produtsendid, stsenaristid, toimetajad, lavastajad, heliloojad; esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud töö)
 14. Aasta vormilooja (operaatorid, monteerijad, režissöörid, helirežissöörid, valgustajad, grimeerijad, kunstnikud, stilistid; esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud töö)
 15. Panus Eesti televaldkonda (tunnustus silma paistnud professionaalile, kelle panus on rikastanud televaldkonda ja aidanud seda edasi arendada)  

Kandidaatide esitamise kord

 • Kandidaate võivad esitada statuudis nimetatud telekanalid (k.a. Telia Eesti AS, Elisa Teleteenused AS voogedastusplatvorm) või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 15. aprillini 2021 kell 23:59.
 • Esitajatel tuleb Defolio keskkonda lisada žürii tööks vajalikud hinnatavad materjalid:
  • videolink, mis võimaldab konkursile esitatud saadet / osa / lugu veebikeskkonnas vabalt vaadata;
  • võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga katkendeid esitatud saatest / osast (või allalaetav videofail nomineeritud saate / osa kohta);
  • esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust; märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.
  • esitatud osade juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega kuni 100 sõna.
  • saate / seriaali juhul välja tuua produtsendi nimi.
  • saate / seriaali puhul lisada promofoto; saatejuhi ja teiste isikute puhul portreefoto kandidaadist, võimalusel lisada saate või sarja logo.
 • Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega ja konkursile esitatavad on oma osalusest teadlikud ning esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.
 • Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid, fotosid ja videofaile võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalides (k.a gala jaoks loodavatel visuaalsetel materjalides).
 • Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA galaga seotud kommunikatsioonis ja üritustel. Esitaja annab tähtajatu õiguse kasutada EFTA raames esitatud materjali seoses EFTA galaga, k.a reklaami ja turunduse eesmärgil.
 • Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita etteantud perioodil kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada eelnevalt loetletud nõutud materjalide olemasolu.
 • Esitaja garanteerib esitatava materjali (saate/sarja link koos fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 15. aprillil 2021 kell 23:59.
 • Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.
 • Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.
 • Eesti Filmi Instituudil on õigus kandidaate, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.
 • Eesti Filmi Instituut võtab vajadusel õiguse langetada otsuseid valikuprotsessis tekkinud vaidluste või erimeelsuste lahendamiseks.  

  Žürii ja hindamisprotsess

 • Teletoodangu nominente hindab valdkonna professionaalidest koosnev žürii.

 • Žürii koosneb seitsmest valdkonna eksperdist. Žüriiliikmed on valitud kõigi telekanalite, Telia Eesti AS ja Elisa Teleteenused AS poolt esitatud kandidaatide seast loosi alusel. Nominentidega seotud kandidaadid välistatakse.

 • Žürii valib igas kategoorias 5 nominendi hulgast kategooria võitja.

 • Võitjad selguvad korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt nädal enne EFTA gala toimumist, kuid tulemused avalikustatakse EFTA galal.

 • Juhul kui hindamise jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end vastava auhinnakategooria hindamisest.

 • Mitteosalemisest žürii töös vääramatu jõu tõttu teavitab žüriiliige Eesti Filmi Instituuti esimesel võimalusel.

 • Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga enne žürii hindamisvoore. Seda on võimalik teha Defolio online-keskkonnas. Materjalid on ligipääsetavad alates hetkest, mil on lõppenud kandidaatide esitamine.

 • Igas hindamiskategoorias on tööde hindamise aluseks kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

 • Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et ta ei allu mõjutustele.

 • Žürii otsused on konsensuslikud.

 • Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne hindamise toimumist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on teleauhindade žürii avalik kõneisik.

 • Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

 • Nominendid (v.a kategoorias „Aasta sisulooja“, „Aasta vormilooja“ ja „Panus Eesti televaldkonda“) tehakse avalikuks hiljemalt nädal enne EFTA gala toimumist.

 • Iga auhinnakategooria võitjad avalikustatakse 17. septembril 2021. a EFTA galal Alexela Kontserdimajas.

 • Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.