EFTA 2020: teleauhindade konkurss

Call for entries
Feb 10, 2020
Submission deadline
Jul 30, 2020
Shortlist published
Aug 17, 2020
Awards announced
Sep 03, 2020

Submission of entries is closed


EFTA 2020 TELEAUHINDADE STATUUT

Osalemistingimused

EFTA teleauhindade konkursile kvalifitseeruvad Eesti teletoodangu kõik kodumaised saated ja sarjad (k.a uute osadega vanad sarjad), mis olid Eesti Rahvusringhäälingu, AS Postimees Grupp, All Media Eesti AS või Elisa Teleteenused AS eetris või voogedastusplatvormil eetris ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2019. Näitlejate, saatejuhtide, režissööride, stsenaristide, toimetajate, produtsentide, lavastajate, heliloojate, monteerijate, operaatorite helirežissööride, valgustajate, grimeerijate ja stilistide kandidaadid peavad olema seotud teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2019.

 • Kandidaate saab Defolio keskkonnas esitada kuni 25. veebruarini 2020 (kuni kell 23.59)
 • Kandidaatide esitajad kinnitavad, et neil on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.
 • Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.
 • Eesti Filmi Instituut võtab vajadusel õiguse langetada otsuseid valikuprotsessis tekkinud vaidluste või erimeelsuste lahendamiseks.
 • Nominendid (v.a kategoorias „Aasta sisutootja“, „Aasta vormitootja“ ja „Panus Eesti televaldkonda“) tehakse avalikuks hiljemalt 11. märtsil 2020.
 • Võitjad tehakse teatavaks pidulikul auhinnagalal 2. aprillil Alexela Kontserdimajas.
 • Auhinnagalast toodab ülekande ERR. Ülekannet näitavad ETV ja ETV2.

Telekategooriad

 1. Parim teleseriaal (esitada üks episood)
 2. Parim tõsielusaade (tele dokumentalistika, tõsielu kajastav ja dokumenteeriv saade või saatesari, esitada üks episood)
 3. Parim reality-show (formaaditud reaalelul põhinev saatesari, mis jälgib inimesi ja protsesse, esitada üks episood)
 4. Parim päevakajasaade (päevakajalisi teemasid käsitlev saade või saatesari, esitada üks episood)
 5. Parim meelelahutussaade (esitada üks episood)
 6. Parim uus saade (esimese hooaja esimene episood oli eetris 2019. aastal, esitada üks episood)
 7. Parim erisaade (ühekordse või kindla perioodiga sündmust kajastav saade või saatesari, esitada üks episood)
 8. Parim ajakirjanduslik lugu (esitada üks konkreetne episood või lugu)
 9. Parim intervjueerija (stuudio- ja teleintervjuude läbiviija, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade)
 10. Parim meelelahutussaate juht (esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud skriptitud saade)
 11. Parim sarjanäitleja (mehed ja naised esitada ühes kategoorias, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade)
 12. Parim reporter (sündmuskäigu vahetu kajastaja videoloos, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade)
 13. Aasta sisulooja (produtsendid, stsenaristid, toimetajad, lavastajad, heliloojad; esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud töö)
 14. Aasta vormilooja (operaatorid, monteerijad, režissöörid, helirežissöörid, valgustajad, grimeerijad, kunstnikud, stilistid; esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud töö)
 15. Panus Eesti televaldkonda – tunnustus silma paistnud professionaalile, kelle panus on rikastanud televaldkonda ja aidanud seda edasi arendada

Kandidaatide esitamise kord

 1. Kandidaate võivad esitada telekanalid (k.a. Elisa Teleteenused AS voogedastusplatvorm) või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 25. veebruarini 2020 kell 23:59.
 2. Esitajatel tuleb Defolio keskkonda lisada žürii tööks vajalikud hinnatavad materjalid:
 • videolink, mis võimaldab konkursile esitatud episoodi/ lugu veebikeskkonnas vabalt vaadata (võimalusel lisada ka allalaetav videofail nomineeritud episoodi kohta).
 • võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga katkendeid esitatud saatest/ episoodist.
 • esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust; märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.
 • esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust; märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.
 • esitaja edastab saate, sarja või isiku heas kvaliteedis pressifotod (1-5 tk) ning võimalusel saate või sarja logo.
 • esitatud episoodide juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega 100 sõna.
 • saate/ seriaali juhul välja tuua produtsendi nimi.
 • saate/ seriaali puhul lisada promofoto; saatejuhi ja teiste isikute puhul portreefoto kandidaadist. Võimalusel lisada saate või sarja logo.

Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid, fotosid ja videofaile võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalides (k.a gala jaoks loodavatel visuaalsetel materjalides).

 1. Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega; et nominendiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning et esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.
 2. Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu.
 3. Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA-ga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.
 4. Esitaja garanteerib esitatava materjali (saate/sarja link koos fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 25. veebruaril 2020 kell 23:59.
 5. Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.
 6. Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.
 7. Esitaja annab üle õiguse näidata EFTA raames esitatud katkendeid k.a reklaami eesmärgil.
 8. Esitaja annab üle õiguse kasutada esitatud materjali, sealhulgas muusikat EFTA raames nüüd ja edaspidi.
 9. Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.
 10. Eesti Filmi Instituudil on õigus kandidaate, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.

Žürii ja hindamisprotsess

 1. Teletoodangu nominente hindab valdkonna professionaalidest koosnev žürii.

 2. Žürii koosneb seitsmest valdkonna eksperdist. Žüriiliikmed on valitud kõigi kolme meediagrupi ja Elisa Teleteenused AS poolt esitatud kandidaatide seast loosi alusel. Nominentidega seotud kandidaadid välistatakse. Žürii valib välja esitatud kandidaatide hulgast igas kategoorias 5 nominenti, nende hulgas ka võitja.

 3. Tulemused selguvad korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt 17. märtsil 2020, kuid tulemused avalikustatakse EFTA galal 2. aprillil Alexela Kontserdimajas.

 4. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.

 5. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga.

 6. Žüriil on võimalik esitatud materjale vaadata Defolio keskkonnas.

 7. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

 8. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.

 9. Žürii otsused on konsensuslikud.

 10. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

 11. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne lõppvooru hindamist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on teleauhindade žürii avalik kõneisik.

 12. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 2. aprillil Alexela Kontserdimajas. Nominendid tehakse avalikuks hiljemalt 17. märtsiks 2020. a.

 13. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.