EFTA 2020: filmiauhindade konkurss

Call for entries
Feb 10, 2020
Submission deadline
Feb 25, 2020
Shortlist published
Aug 18, 2020
Awards announced
Sep 03, 2020

Submission of entries is closed


EFTA FILMIAUHINDADE STATUUT

OSALEMISTINGIMUSED

Mängu-, dokumentaal-, anima- ja lühifilmid, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2019. aasta, kvalifitseeruvad EFTA konkursil.

AUHINNAKATEGOORIAD

 1. Parim mängufilm - pikkusega alates 70 minutit, mis on esilinastunud kinos ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 ning olnud kinolevis vähemalt üks nädal, 7 päeva järjest.
 2. Parim dokumentaalfilm - pikkusega alates 27 minutit, mis on esilinastunud kinos (teleesilinastust ei arvestata) ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019.
 3. Parim animafilm - lühianimafilm ja täispikk animafilm, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019.
 4. Parim lühifilm - lühimängu- või lühidokumentaalfilm pikkusega kuni 20 minutit, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019.
 5. Parim režissöör - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 6. Parim stsenarist - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 7. Parim operaator - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 8. Parim monteerija - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 9. Parim helirežissöör - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 10. Parim helilooja - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 11. Parim filmikunstnik - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 12. Parim kostüümikunstnik - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 13. Parim naisnäitleja - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 14. Parim meesnäitleja - valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2019 linastunud filmide seast.
 15. Aasta tegija - tunnustus aasta jooksul silma paistnud filmiprofessionaalile, keda ei ole filmiauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates. Nominente võivad esitada erialaliidud ja filmivaldkonna professionaalid.

KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD

 1. Kandidaate võivad esitada produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 25. veebruarini 2020 kell 23:59. Kandidaatide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha erialaliidud.
 2. Kandidaadiks ei saa esitada harrastuslikku filmiloomingut; tellimus-, õppe-, promotsiooni- ja reklaamfilme; pornograafilisi, rassismi või vägivalda propageerivaid filme.
 3. Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega; et nominendiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning et esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.
 4. Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu, sh sünopsis kuni 100 sõna, kõrgresolutsiooniga fotod (filmide puhul foto filmist, isikute puhul portreefoto temast), klipid ja treilerid.
 5. Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA-ga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.
 6. Esitaja garanteerib esitatava materjali (filmilink koos filmi treileri ja fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 25. veebruaril 2020 kell 23:59.
 7. Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.
 8. Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.

EFTA FILMIŽÜRII

 1. EFTA filmižürii koosneb professionaalidest, kes on pädevad hindama aasta jooksul loodud filme.
  • EFTA filmižürii paneb kokku Eesti Filmi Instituut koostöös filmivaldkonna erialaliitudega, seal hulgas Eesti Kinoliit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Heliloojate Liit, kes esitavad žüriiliikmete kandidaadid, kelle seast loositakse lõplik žürii.
  • Iga erialaliit esitab kandidaadiks kolm žürii liiget, kes on andnud nõusoleku žürii töös osalemiseks.
 2. Nominentide hindamine toimub kahes voorus.
  • Esimeses voorus hindavad nominente neliteist valdkonna eksperti, kes moodustavad kaks žüriid. Mõlemas žüriis on seitse liiget.
  • Esimene žürii hindab: 1) parim mängufilm; 2) parim dokumentaalfilm; 3) parim animafilm; 4) parim režissöör; 5) parim stsenarist; 6) parim meesnäitleja; 7) parim naisnäitleja.
  • Teine žürii hindab: 1) parim lühifilm; 2) parim operaator; 3) parim monteerija; 4) parim helirežissöör; 5) parim helilooja; 6) parim filmikunstnik; 7) parim kostüümikunstnik; 8) aasta tegija.
  • Esimene ja teine žürii valivad välja kolm nominenti iga auhinnakategooria kohta.
  • Teises voorus hindab väljavalitud nominente superžürii, mis koosneb seitsmest eksperdist: - üks esimese žürii esindaja; - üks teise žürii esindaja; - viis uut liiget erialaliitude poolt esitatud kandidaatidest.
 3. Superžürii valib välja iga auhinnakategooria võitja.
 4. Juhul kui hindamise jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end vastava auhinnakategooria hindamisest.
 5. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.
 6. Žüriiliige lubab tutvuda EFTA esitatud materjaliga. Seda on võimalik teha Defolio online-keskkonnas. Filmid on ligipääsetavad alates 26. veebruarist 2020, mil on lõppenud filmiauhindadele kandideerimine.
 7. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt kolm kandidaati.
 8. Tööde hindamise aluseks on teema originaalsus, silmapaistev loominguline ja/või tehniline teostus ja vaatajat puudutav terviklikkus.
 9. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et ta ei allu mõjutustele.
 10. Esimese vooru tulemused ehk iga auhinnakategooria kolm nominenti selguvad hiljemalt 17. märtsil 2020.
 11. Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt 17. märtsil 2020.
 12. Teise vooru tulemused ehk iga auhinnakategooria võitjad selguvad hiljemalt 17. märtsil 2020.
 13. Iga auhinnakategooria võitjad avalikustatakse EFTA galal 2. aprillil 2020 Alexela Kontserdimajas.
 14. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA filmižüriis. Piirang ei kehti superžürii esimehele, kes on filmiauhindade žürii avalik kõneisik.
 15. Žüriiliige lubab, et ei avalda hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.
 16. Žürii otsused on konsensuslikud.
 17. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.