Noore disaineri auhind SÄSI

Call for entries
Apr 23, 2020
Submission deadline
Jul 06, 2020
Shortlist published
Aug 10, 2020
Awards announced
Sep 18, 2020

Submission of entries is closed


Osavõtu tingimused:

Auhinna SÄSI konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada kõik Eestis resideeruvad kuni 35-aastased (k.a.) disainerid või disainiüliõpilased. Kandidaat võib esitada mitu tööd (portfolio), soovitavalt 3-6 tööd, kuivõrd hinnatakse disaineri loomingut ja isikupära laiemalt. Koolitöö esitamisel tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.

Konkursile esitatavad tööd laeb kandidaat (autor) internetikeskkonda Defolio, sh täites registreerimisvormi, millele lisab:

  • portreefoto;
  • autori CV eesti ja inglise keeles (pdf-formaadis);
  • iga esitatud töö kohta projektikirjeldus (pdf-formaadis) + kuni 3 jpg . formaadis fotot (formaat A4, resolutsioon 300 dpi);
  • Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte kogu portfoliost (nii eesti kui ka inglise keeles, kokku kuni 1000 tähemärki).Vajadusel lisada pikem tekst eraldi žürii jaoks. Laadida saab kuni 30 faili sh CV, portreefoto ja projektid kõik ühe sisestuse alla.

Konkursile esitatud töid (portfoolio) hindab ning auhinna saaja valib rahvusvaheline žürii.

Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele tasuta lihtlitsentsi ehk õiguse esitatud tööde (fotod jmt) reprodutseerimiseks eesmärgiga need avalikkusele avaldada sh näitustel, veebilehtedel nt disainikeskus.ee, eestidisainiauhinnad.ee jne, konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne tähtajatult. Konkursil osalemisega kinnitab/vad kandidaat/autorid, et konkursile esitatavad tööd on autori(te) omalooming ja olemas on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.

Küsimuste korral kirjuta palun: auhinnad@disainikeskus.ee