Noore disaineri auhind SÄSI

Call for entries
Jun 01, 2018
Submission deadline
Aug 16, 2018
Shortlist published
Aug 24, 2018
Awards announced
Sep 15, 2018

Submission of entries is closed


Auhind SÄSI antakse välja toetamaks noorte toote-, tekstiili- või moedisainerite loovat ja iseseisvat tegutsemist, seejuures tunnustada neid ja tuua tööd avalikkusele lähemale. Konkursile esitatavate tööde puhul hinnatakse toodet või tooteprototüüpi, disainivaldkonna piire laiendavat eksperimentaalset tegevust või uurimistegevust.Antakse välja 1 auhind. Esmalt valib žürii laekunud tööde (portfooliode) hulgast nominendid, mille lõpliku arvu määrab žürii.

Konkursile võib esitada varem SÄSI auhinna konkursile esitamata töid, mis on valminud enne väljakuulutatud SÄSI auhinna konkursi lõpptähtaega.

Osalemistasu

Konkursil osalemine on tasuta.

Hindamiskriteeriumid

Žürii lähtub hindamisel järgmisest:

  • disainiga lahendatava probleemi asjakohasus;

  • teema või lahenduse uudsus;

  • rahvusvahelist konkurentsivõimet;

  • potentsiaali Eesti disainivaldkonna taset tõsta;

  • loodav lisandväärtus (mõju ühiskonnale, kogukonnale, tööstusele, ettevõttele vms);

  • portfoolio esitluse viimistlust.

Osavõtu tingimused:

Auhinna SÄSI konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada kõik Eestis resideeruvad kuni 30-aastased (k.a) disainiüliõpilased, disainiõpingud lõpetanud noored professionaalid või iseõppinud disainererid. Kandideerida võivad ka töörühmad, kelle puhul kandideerida saab rühma kuni 30 aastane (k.a) liige. Üks kandidaat võib esitada mitu tööd, soovitavalt 3-6, kuivõrd hinnatakse disaineri loomingut ja isikupära laiemalt. Koolitöö esitamisel tuleb kindlasti nimetada juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.

Konkursile esitatavad tööd laeb kandidaat (autor) internetikeskkonda Defolio, sh täites registreerimisvormi, millele lisab:

  • portreefoto;
  • autori CV eesti ja inglise keeles (pdf-formaadis);
  • iga esitatud töö kohta projektikirjeldus (pdf-formaadis) + kuni 3 jpg . formaadis fotot (formaat A4, resolutsioon 300 dpi);
  • projektikirjeldus lühike tutvustav tekst (eesti ja inglise keeles), näituse ning aastaraamatu jaoks kuni 1000 tähemärki. Vajadusel lisada pikem tekst eraldi žürii jaoks. Laadida saab kuni 30 faili sh CV, portreefoto ja projektid kõik ühe sisestuse alla.

Konkursile esitatud töid (portfoolio) hindab ning auhinna saaja valib rahvusvaheline žürii.

Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele tasuta lihtlitsentsi ehk õiguse esitatud tööde (fotod jmt) reprodutseerimiseks eesmärgiga need avalikkusele avaldada sh näitustel, veebilehtedel nt disainikeskus.ee, eestidisainiauhinnad.ee jne, konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne tähtajatult. Konkursil osalemisega kinnitab/vad kandidaat/autorid, et konkursile esitatavad tööd on autori(te) omalooming ja olemas on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.