Teenusedisain

Call for entries
Jun 01, 2016
Submission deadline
Aug 19, 2016
Shortlist published
Aug 29, 2016
Awards announced
Sep 16, 2016

Submission of entries is closed


Teenusedisaini auhinna osalemise tingimused

 1. Teenusedisaini auhinnale kandideerida võivad kõik ettevõtted ja asutused, kes on:

  • kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmiseks või rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks) teadlikult ehk läbimõeldult ja planeeritult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud või
  • loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse või;
  • on disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuseosutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks;
  • teenuse disainimise läbi on parandatud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu
 2. Hindamisele võetakse teenused, mis on läbinud disainimise protsessi kahe viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (2014 september kuni 2016 september) või mida on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.

Kategooriad

Disainiauhinnad 2016 Teenusedisaini auhinnale saab töid esitada kahes kategoorias:

TEENUSEDISAIN ERASEKTORIS

TEENUSEDISAIN AVALIKUS JA KOLMANDAS SEKTORIS

Tööde esitamine

Tööde esitamiseks vajalik informatsioon:

Teenuse, mille arendamiseks on teenusedisaini protsessi kasutatud, tutvustus (maksimaalselt 2 A4 lk) - eesti või inglise keeles. Selle saate pdfina üles laadida Defoliosse.

 1. Kirjeldage täpset probleemi, mida hakati lahendama

 2. Disainiprotsessi lühikirjeldus: selgitage ja illustreerige disainiprotsessi algusest lõpuni:

  • Milliseid teenusedisaini metoodikaid ja tööriistu kasutati?
  • Kuidas kasutajad on olnud protsessi kaasatud?
  • Kuidas teenusekontseptsiooni kasutajatega testiti?
  • Tooge visuaalseid näiteid protsessi erinevatest osadest ja lõplikust teenusest (kuni 10 fotot)
 3. Milline on olnud projekti mõju?

  • Kuidas disain on teenusele väärtust lisanud?
  • Milline on otsene kliendikasu? Kasu organisatsioonile?
  • Äriline kasu?
  • Kasu ühiskonnale või kogukonnale?
 4. Kliendi/kasutaja tagasiside.

  • Tooge reaalne näide kliendi tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte kogu projektist (kuni 1000 tähemärki eesti JA inglise keeles kokku). Selle saate kirjutada kõrval olevasse ankeeti.

Kontrollküsimus: kas kujutatu ja kirjeldatu on tavainimesele lugedes 5 minutiga arusaadav?

Vahežürii positiivse vastuse puhul (29. august) võimalusel luua teenusekirjeldus elektroonilise presentatsiooni või video kujul, mida on võimalik näidata tahvelarvutites ning edastada see 5. septembriks marii@disainikeskus.ee

Osalemistasu

Varajane linnuke - enne 15.08.2016 - 30€ / töö

Hiline linnuke - ajavahemikul 15.08.2016 - 19.08.2016 - 60 € / töö

Osalemistasule lisandub käibemaks (20%). Osalemistasu tasub esitaja iga konkursile esitatud üksiku töö eest Defol.io keskkonna kaudu (krediitkaart, Paypal, pangalink või pangaülekanne).


NB! Peale 19.08.2016 kl 23.59 töid enam esitada ei saa Töid, mille eest on osalemistasu konkursi sulgemispäevaks tasumata, EI HINNATA.

Disainitud teenuse hindamise kriteeriumid: - Kasutajate kaasatus disainiprotsessis - kasutajasõbralikkus - lihtsus - arusaadavus - tõestatud efektiivsus - innovatsiooni tase - funktsionaalsus - rahvusvaheline konkurentsivõime - disainimise protsessi eesmärgipärasus