Graafiline ja veebidisain

Call for entries
Jun 01, 2016
Submission deadline
Aug 19, 2016
Shortlist published
Aug 29, 2016
Awards announced
Sep 14, 2016

Submission of entries is closed


Osalemistingimused

Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite poolt loodud tööd. Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud, müügikanalisse jõudnud, kasutusele võetud jne mitte varem kui 1.09.2015 ja mitte hiljem kui 19.08.2016 ning mida ei ole varem ADC*Estonia konkurssidele esitatud. Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigi seadustele vastavad tööd.

Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.  Esitaja annab loa MTÜ ADC Estoniale kasutada töid ühingu tegevuse reklaamimiseks näitustel, koduleheküljel ning teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik. MTÜ ADC Estonia ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine MTÜ ADC Estoniale toimub esitaja vastutusel.

Žüriil on õigus diskvalifitseerida töid, mis ei vasta osalemistingimustele või muuta esitatud tööde kategooriat. 

Osalemistasu

Varajane linnuke - enne 15.08.2016 - 30€ / töö

Hiline linnuke - ajavahemikul 16.08.2016 - 19.08.2016 - 60 € / töö

Osalemistasule lisandub käibemaks (20%).

Osalemistasu tasub esitaja iga konkursile esitatud üksiku töö eest Defol.io keskkonna kaudu (krediitkaart, paypal, pangalink või pangaülekanne).


NB! Peale 19.08.2016 kl 23.59 töid enam esitada ei saa (ei, mingit lisa-lisapikendust kindlasti ei tule)

Töid, mille eest on osalemistasu konkursi sulgemispäevaks tasumata, EI HINNATA.

Antalis maksab vajaduse korral ühe "Väärt paberile" kandideeriva töö kinni. Kui soovite, et Antalis kompenseeriks teile tasu, siis saatke vastavasisuline kiri aadressil antalis@antalis.ee

Osalemistasu kompenseeritakse tagasiulatuvalt ehk eriauhinnale kandideerimiseks peab osalemistasu keskkonnas Defol.io olema tasutud õigeaegselt ja reeglitele vastavalt. Osalemistasu kantakse üle esitaja kontole pärast konkurssi lõppu esitaja poolt aadressile antalis@antalis.ee saadetud avalduse alusel. Esitaja kohta kompenseeritakse üks töö.

Hindamiskriteeriumid

Žürii eesmärk on valida välja kõige paremad tööd, mis on võimelised konkureerima ADC*Europe konkursil ning auhinnata neid kas kulla, hõbeda või pronksiga. Žürii ei ole kohustatud auhindu jagama juhul kui otsustatakse, et auhinna väärilisi töid ei ole. 

Uudsus ja innovaatilisus: töö peab olema mingil moel uudne – hea copy & paste ei võida

Teostuse kvaliteet: teostus peab toetama ideed ja tehnilist lahendust 

Tööde esitamine 

Üleslaadimine, registreerimine ja osalemismakse:  Kõik konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida internetikeskkonas defol.io, täites selleks ette nähtud registreerimisvormi ning tasudes vastava osalemismakse. 

Tööde kirjeldamine

Lisage registreerimiskeskkonnas igale tööle adekvaatne kuid lühikene kirjeldus eesti ja inglise keeles (kokku kuni 1000 tähemärki). Kirjeldus aitab žüriil mõista töö eesmärki. Kirjutage kirjeldus asjasse mitte pühendatud kolmandale isikule arusaadavalt ning arvestage, et žürii on rahvusvaheline! Iga töö kohta tuleb laadida üles kuni 5 pilti (4266*3200px. Kompresseerimata JPEG (RGB)). Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile.

Antalise eriauhinnale kandideerivad konkursi üleselt kõik tööd, mille puhul on tegemist reaalse trükisega, kui neile on lisatud füüsiline näidis ning töö seletusse kirja pandud trükikoda ja paberi tüüp/grammkaal.

Füüsilised näidised ja töönumber

Trükiste ja pakendite puhul on kohustuslik esitada tööde füüsilised näidised. Füüsilised näidised tuleb toimetada Velveti kontorisse: Telliskivi 60a Tallinn.

Igale esitatavale tööle peab olema lisatud töönumber, mille väljastab Defol.io internetikeskkond peale arve tasumist. Töönumber peab olema märgitud nii tööle endale (mitte-segavale kohale) ning pakendile/ümbrisele milles töö kohale toimetatakse. Tööde autoreid ja muid viiteid töö esitajatele lisada ei tohi. 

Töid saab esitada kuni 16. augustini 2016 / kõrgema osalemistasuga ajapikendus 19. augustini 2016. 

Failid ja formaadid

Pildid: 4266*3200 px. Kompresseerimata JPEG (RGB).

Video: 1920*1080 px. *.mov. Koodek: H264. Laetuna üles vimeo.com keskkonda. Video maksimaalne pikkus 2,5 minutit.  

Küsimuste korral aitab teid: Uku-Kristjan Küttis / ADC*Estonia +372 556 07782  uku@aku.co