Noor Püss

Call for entries
Jul 01, 2014
Submission deadline
Sep 01, 2014
Shortlist published
Sep 10, 2014
Awards announced
Sep 26, 2014

Submission of entries is closed


Kandideerimiseks vajalik informatsioon:

  • Autori CV (pdf-formaadis)
  • Autori portreefoto
  • Iga esitatud töö kohta projektikirjeldus (pdf-formaadis) + kuni 3 jpeg pilti: formaat A4, resolutsioon 300 dpi. Üles saab laadida kokku kuni 30 faili (sh cv, portreefoto ja projektid palun lisada kõik ühe sisestuse alla).

Pdf ja visuaalid palun laadige üles ruutu „Drag your images here“

Lisaks üles laetud töödele võite soovi korral ka rohkemaid töid tutvustada lisades CV-le oma portfoolio lingi.

Projekti kirjeldus peab sisaldama

-projekti nimi

-valmimise aeg

-tutvustav tekst (eesti ja inglise keeles)

-kaasautorid (kui on)

-juhendaja (kui on)

-tootja (kui on)

-mõõdud

-materjalid

Füüsiliste näidiste/blanshettide esitamine esialgu ei ole nõutud. Soovi korral saab need tuua/saata Velveti kontorisse Niine 11, 10414 Tallinn Ootame aga valmisolekut neid hiljem vajaduse korral esitada.

Osalemistingimused

Konkursil võivad osaleda disainerid, kes on auhinnale kandideerimise aastal 26-aastased või nooremad. On viimase kahe aasta jooksul Eestis alaliselt elanud ja tegutsenud. Eesti kodakondsus ei ole eeldus. Auhinnale kandideerija võib olla disainitudeng, disainiõpingud läbinud noor professionaal või isehakanud disainer, kandideerida võivad ka disainerite rühmitused. Disainerite rühmituste puhul saab kandideerida rühmituse noorim, alla 27-aastane liige. Konkursil võib osaleda töödega, mis on valminud kahe viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (september 2012- august 2014). Üks kandidaat võib esitada mitu tööd (soovitavalt 3-6), sest auhind määratakse disainerile loomingule laiemalt, mitte ühele kindlale projektile. Juhul kui esitatud tööde näol on tegemist koolitööga, tuleb märkida ära juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.

Osalemistasu:

Tööde esitamine on esitajale tasuta

Tööde esitamine:

Konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida internetikeskkonnas defol.io, täites selleks ette nähtud registreerimisvormi. Žüriil on õigus soovi korral küsida lisainfot ja täiendavaid materjale. Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele õiguse kasutada esitatud töid, fotosid ja muud teavet ilma tasu maksmata konkursiga seonduval mittekommertslikul eesmärgil, sh Eesti Disainiiauhindade näitusel, veebilehel, konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne. Tööde esitaja kinnitab konkursil osaledes, et konkursile esitatav(ad) töö(d) on autori(te) originaallooming.